Ympäristökestävyys keskeiseksi osaksi EU:n koulutusjärjestelmiä

Euroopan komissio julkaisi 14.1. ehdotuksen neuvoston suositukseksi ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta. Sen tavoitteena on tukea jäsenmaita, kouluja, korkea-asteen oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia koulutuksen tarjoajia, jotta nämä voivat tarjota oppijoille laadukasta ja osallistavaa opetusta kestävyyden, ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristöä koskevien tietojen ja ja taitojen osalta. Komissio ehdottaa, että niin kansallisin kuin EU-varoin investoidaan sellaiseen kestävään ja vihreään infrastruktuuriin, koulutukseen, välineisiin ja resursseihin, joka tukee tavoitteita.

Lisäksi julkaistiin uusi kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys, jossa kartoitetaan vihreää siirtymää varten tarvittavia taitoja kuten kriittinen ajattelu, aloitteellisuus, luonnon kunnioittaminen ja sen ymmärtäminen, miten arkielämän toimet ja päätökset vaikuttavat ympäristöön ja maailmanlaajuiseen ilmastoon.

Lue lisää komission lehdistötiedotteesta