Yliopistot liittoutuneet paremman Euroopan Horisontti -rahoitusohjelman puolesta

EUA (European University Association) ja 13 muuta yliopistoyhdistystä ovat liittoutuneet puolustamaan Euroopan Horisontti -ohjelman rahoitusta. Nämä 14 allekirjoittanutta yhdistystä keskustelivat komission esityksestä ja rajasivat tärkeimmät elementit, joita on vielä hiottava neuvotteluvaiheessa.

Yliopistojen ehdotus Euroopan parlamentille ja EU-neuvostolle on Euroopan Horisontti -rahoitusohjelman kokonaisbudjetin kasvattaminen 160 miljardiin euroon (komission esityksessä budjetti 100 miljardia euroa) ja sen jakamisperusteiden tarkistaminen. Yliopistot ovat myös peräänkuuluttaneet tutkimukseen ja innovaatioihin suunnatun EU:n rahankäytön kaksinkertaistamista.

Budjetti on yliopistojen mukaan jaettava niin, että rahoitus keskittyy EU:lle lisäarvoa tuottaviin, Euroopan tutkimus- ja innovaatiokenttää hyödyttäviin ja Euroopan inhimillistä pääomaa vahvistaviin ohjelmiin. Tätä voidaan toteuttaa kasvattamalla erityisesti Marie Sklodowska Curie Actions -rahoitusohjelman ja Euroopan tutkimusneuvoston budjetteja merkittävästi.

Yliopistojen mielestä Euroopan tutkimusalueen on oltava Euroopan Horisontin tärkein tavoite. Yliopistojen mukaan tutkimusalueen muodostamista on tuettava laajalti investoinnein, ja kansallisten tasojen on myös tarjottava tukevat puitteet, jotta innovaatiot ja tutkimus voisivat jakautua tasaisemmin kaikkien jäsenmaiden kesken.

Yliopistojen roolia Euroopan innovaationeuvostossa (European Innovation Council, EIC) on kasvatettava, ja niiden arvo on tunnistettava, sillä yliopistoilla on johtava rooli tutkimustulosten siirtämisessä yhteiskuntaan ja markkinoille. Yliopistojen mielestä Euroopan Horisontti -rahoitusohjelmassa on parannettava tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen välisiä yhteyksiä.

Lopuksi yliopistot muistuttavat, että ohjelmaan tarvitaan vahvempi inhimillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Teollisuuden lyhytkestoisen hyödyn ei tulisi mennä Euroopan Horisontti -ohjelman tuomien pitkäkestoisten yhteiskunnallisten hyötyjen edelle. Jo tunnettujen lähestymistapojen tukemisen lisäksi tulisi myös tukea markkinoita lähellä olevaa toimintaa. Tätä toimintaa tulisi myös täydentää perustutkimuksen avulla. Näin voidaan etsiä ratkaisuja nykypäivän maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Lue julkaisu täältä.