Yliopistojen ja yritysten yhteistyö esillä Brysselissä

Yliopistojen ja yritysten yhteistyö esillä Brysselissä

Brysselissä järjestettiin 6.-7.4. jo seitsemäs University Business Forum, joka rohkaisee akateemisen ja bisnesmaailman yhteistyötä. Tämän vuoden teemana oli erityisesti yliopistojen ja paikallisten toimijoiden yhteistyön potentiaali. Esimerkiksi resurssien, byrokratian ja kulttuurierojen takia yritysten ja yliopistojen yhteistyö voi tuntua hankalalta, mutta tapahtumassa keskusteltiin paljon siitä, miten parempi yhteistyö hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Yliopistot ja yritykset voisivat jakaa omaa osaamistaan enemmän toisilleen ja hyödyntää toistensa erilaista tietotaitoa edistääkseen innovaatioita ja alueellista kehitystä.

Opiskelijoiden rooli yliopistojen ja yritysten yhteistyössä nostettiin merkittäväksi tekijäksi. Opiskelijoille olisi hyväksi omien opintojen ja tulevan työuran kannalta saada työkokemusta jo opiskeluaikana, ja tässä yritysten rooli on tärkeä, sillä ne tarjoavat näitä työpaikkoja ja voivat samalla saada paljon hyötyjä omaan yritystoimintaansa. Myös yrittäjämäisen asenteen omaksumista pidettiin olennaisena opiskelijan menestymiselle. Yliopistojen ja yritysten yhteistyötä voisi tehdä siis enemmän myös opiskelijoita sitouttavasta ja osallistavasta näkökulmasta.

Yliopistojen ja yritysten yhteistyön kulmakivi on pitkäjänteinen, strateginen työ raja-aitojen poistamiseksi ja molempien vahvuuksien hyödyntämiseksi. Haasteena on se, miten eri toimijoiden erilaiset aikajänteet saadaan toimimaan. On olennaista luoda luja luottamussuhde yritysten ja yliopistojen yhteistyön välille ja hyödyntää alueellista osaamista innovaatioekosysteemien edistämiseksi.

Tapahtuman ohjelman ja esitykset löydät täältä.