Sopu EU:n monivuotisesta budjetista ja elvytyspaketista

Eurooppaneuvosto, EU:n päämiehet, saivat monipäivisiksi venynyiden neuvottelujen jälkeen aikaan yhteisymmärryksen EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 ja elpymispaketista. Kompromissipaketin kooksi tuli 1 820 miljardia euroa.

EU:n 750 miljardin euron elpymisrahaston koostumuksesta neuvoteltiin pitkään ja kiivaastikin. Lopulta avustusten ja lainojen määrä muuttui alkuperäisestä ehdotuksesta. Avustusten määrä väheni ja lainojen määrä kasvoi alkuperäisestä ehdotuksesta ja on nyt 390 ja 360 miljardia euroa (alunperin 250/500). Elpymispaketti liitetään osaksi 1074 miljardin euron monivuotista rahoituskehystä. Elpymispaketti mahdollistaa EU:n lainanoton markkinoilta  jäsenvaltioiden hyväksi suuremmassa mittakaavassa kuin koskaan aiemmin. Tätä pidetään merkittävänä solidaarisuuden osoituksena koronapandemiasta johtuvien talousvaikutusten helpottamisessa. Rahoitusta on tarkoitus käyttää sitä tarvitsevien maiden uudistamiseen ja nimenomaan koronasta johtuviin toimiin.

Elpymisrahaston varojen takaisinmaksun yksityiskohdat ovat vielä auki. Yksi vaihtoehto on, että sitä maksettaisiin takaisin tulevien vuosikymmenien aikana nyt ehdotetuista EU:n omista varoista, joita kerättäisiin esim. digitaaliveron, hiilitullimekanismin ja kestämättömien tuontituotteiden verotuksen muodossa. Etenkin Euroopan parlamentti on vaatinut EU:n veronkantokyvyn vahvistamista – merkittävä uudistus EU-järjestelmässä – ja tämän liittämistä paketin hyväksymiseen parlamentissa. Neuvottelut asiasta ovat edessä syksyllä.

Paketin myötä muutoksia on tiedossa esimerkiksi EU-rahoitusohjelmiin. Elpymisrahastosta tulee lisärahoitusta 77,5 miljardia euroa jo olemassaoleviin ohjelmiin kuten maatalouteen (CAP), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) sekä Horisontti Eurooppaan. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoja leikattiin 40 miljardista 17,5 miljardiin euroon. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti Euroopan rahoitusta leikattiin monivuotisen rahoituskehyksen puolelta parilla miljardilla, mutta siihen lisättiin rahoitusta viisi miljardia euroa elpymisrahaston puolelta. Tätä on pidetty syksyn neuvotteluja ajatellen riskinä T&I-rahoituksen turvaamisen kannalta. Rahoitusohjelmien lopullisissa budjeteissa on siis huomioitava niin monivuotinen rahoituskehys kuin elpymisrahasto. Syksy voi tuoda muutoksia ohjelmien rahoitukseen.

Näkemykset Suomen neuvotteluasemasta ja menestyksestä ovat vaihdelleet. Suomi ei virallisesti lähtenyt ns. nuukan nelikon joukkoon, mutta näkemykset monin osin myötäilivät sen näkemyksiä. Suomi neuvotteli itselleen huippukokouksessa vielä 400 miljoonaa euroa lisää maataloustukea ja 100 miljoonaa euroa idän ja pohjoisen harvaan asutuille alueille.

Euroopan parlamentti käsittelee pakettia syksyn aikana. Euroopan parlamentin on hyväksyttävä budjetti sen voimaan saattamiseksi. Lopullisesti paketti pitäisi hyväksyä joulukuussa.

Lähteet:

Eurooppa-neuvoston päätelmät

Politico: EU leaders agree on €1.82T budget and coronavirus recovery package

Politico: The EU budget and recovery deal – in charts

Euractiv: EU leaders hail ‘historic’ deal at marathon summit

Euractiv: Climate policy endures rough EU budget summit