Yhteisymmärrys Euroopan osaamisen teemavuodesta saavutettu

Euroopan parlamentti ja unionin jäsenmaat ovat 7. maaliskuuta saavuttaneet poliittisen yhteisymmärryksen Euroopan osaamisen teemavuodesta.

Komissio esitteli ehdotuksensa teemavuodesta lokakuussa 2022. Vihreä siirtymä voi komission mukaan luoda jopa miljoona uutta työpaikkaa unioniin vuoteen 2030 mennessä, mutta samaan aikaan yrityksillä on vaikeuksia löytää työntekijöitä oikeanlaisilla taidoilla. Komission arvion mukaan työvoimapula keskeisillä aloilla ja työpaikat vihreän siirtymän aloilla ovat jo kaksinkertaistuneet vuosina 2015–2019. Lisäksi neljällä kymmenestä aikuisesta ja joka kolmannella Euroopassa työtä tekevällä ei ole digitaalisia perustaitoja.

Komission ehdotuksen mukaan unioni pyrkii

  • edistämään suurempia, tehokkaampia ja osallistavampia investointeja koulutukseen ja osaamisen parantamiseen,
  • varmistamaan, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita,
  • sovittamaan ihmisten toiveet ja taidot yhteen työmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa sekä
  • houkuttelemaan kolmansista maista tulevia ihmisiä, joilla on EU:n tarvitsemaa osaamista.

Toimissa on mukana komission, Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden lisäksi työmarkkinaosapuolet, julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, kauppa- ja teollisuuskamarit, koulutuksen järjestäjät, työntekijät ja yritykset.

Seuraavaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission poliittinen yhteisymmärrys hyväksytään virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Lisäksi komissio kehottaa jäsenmaita nimittämään teemavuotta varten koordinaattorin toimien kansallisen tason koordinointia varten. Osaamisen teemavuosi jatkuu toukokuuhun 2024 asti

Lue komission tiedote teemavuodesta kokonaisuudessaan täältä.

Lue aikaisempi uutinen aiheeseen liittyen täältä.