Vuoden 2025 EER-haku on nyt auki!

Eurooppalaiset kaupungit, alueet ja kunnat, jotka ovat kiinnostuneita esittelemään ja jakamaan strategioitaan sekä kokemuksiaan pk-yritysten perustamisen, innovoinnin ja kasvun edistämisestä, voivat nyt hakea Euroopan yrittäjyysalueen (EER, European Entrepreneurial Region) palkintoa vuodelle 2025. Euroopan alueiden komitea järjestää kilpailun yhdessä Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston kanssa. Pk-yritysten ja alhaalta ylöspäin suuntautuvan yritystoiminnan tukeminen on yksi Euroopan alueiden komitean painopisteistä. EER-palkinnolla palkitaan vuosittain enintään kolme EU:n aluetta, jotka toteuttavat erinomaista ja innovatiivista yrittäjyysstrategiaa.

EER 2025 -ohjelmassa nostetaan esiin paikallisia ja alueellisia toimia, joilla pyritään kehittämään yritysystävällistä ympäristöä ja siten vahvistamaan paikallistalouksien kilpailukykyä sekä pitkän aikavälin selviytymiskykyä. Palkinnolla pyritään palkitsemaan alueita ja kaupunkeja, joilla on vakuuttavimmat tulevaisuuteen suuntautuvat yrittäjyysvisiot ja -strategiat. Alueille ja kunnille, joilla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma, myönnetään vuoden ”Euroopan yrittäjyysalue” -tunnus. Vuonna 2010 perustettu EER-tunnus (EER label) on myönnetty 39 alueelle ja kunnalle 17:stä eri EU-jäsenvaltiosta.

Osallistumiskelpoisuus

Mukaan voivat ilmoittautua kaikki EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat alueet, mukaan lukien kunnat, kaupungit sekä oikeushenkilöiksi luokitellut rajatylittävät alueet, kuten EGTC:t (European Grouping of Territorial Cooperation) ja Euroregio-alueet. Hakijalla tulee olla poliittisen tason toimivaltaa ja osoittaa kykyä toteuttaa kokonaisvaltaista yrittäjyysnäkemystä. Alueen koko, vauraus tai erityiset toimivaltuudet eivät vaikuta EER-tunnuksen hakemiseen.

Hakemiseen tarvittavat asiakirjat

  • Hakulomake, jossa esitetään
  • tiedot hakevasta alueesta
  • yhteenveto alueen poliittisesta visiosta
  • kuvaus suunnitellusta hallintomekanismista, jonka avulla on tarkoitus varmistaa EER-toimien tehokas täytäntöönpano
  • toimintasuunnitelma
  • viestintäsuunnitelma
  • Ilmoitus poliittisesta sitoumuksesta, jossa osoitetaan, että alueen poliittinen johto (esim. aluevaltuusto, aluehallitus tai muu valtuutettu poliittinen elin) tukee alueen EER-strategiaa.

Hakumenettelyssä valintalautakunta ottaa päätöksessään huomioon kunkin hakijan talousarvion, erityiset rakenteelliset tai alueelliset haasteet, taloudelliset lähtökohdat sekä EER-ehdokkaan toimintasuunnitelman yleisen esittelyn.

 Paikallis- ja aluehallinnon toimijoiden tulee toimittaa hakemuksensa 29.3.2024 mennessä. Hakuohjeet sekä lisätietoa hakumenettelystä löydät täältä.