Vuoden 2024 LIFE -ehdotuspyynnöt julkaistaan huhtikuussa

Euroopan unionin ympäristö- ja ilmastotoiminnan rahoitusvälineen LIFE:n ehdotuspyynnöt vuodelle 2024 on tarkoitus julkaista Euroopan komission Funding & Tenders -portaalissa 18.4.2024.

LIFE on EU:n ainoa rahoitusohjelma, joka on omistettu kokonaan ympäristö-, energia- ja ilmastotavoitteisiin. Se edistää siirtymistä puhtaaseen, kiertotalouteen perustuvaan, energiatehokkaaseen, ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen. LIFE -ohjelmasta on tähän mennessä yhteisrahoitettu yli 5000 hanketta. Ohjelmalla pyritään kehittämään innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

LIFE -rahoitusta voivat hakea EU:ssa rekisteröidyt yksityiset ja julkiset organisaatiot. Rahoituskaudelle 2021-2027 on allokoitu 5,43 miljardia euroa LIFE -hankkeisiin.

LIFE -ohjelman 2024 rahoitus jaetaan kuuteen eri tyyppiin:

  • Vakiotoimintahankkeet (Standard Action Projects)
  • Strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Projects)
  • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Projects)
  • Teknisen avun hankkeet (Technical Assistance Projects)
  • Toiminta-avustukset (Operating Grants)
  • Muut toiminta-avustukset (Other Action Grants)

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) järjestää 23.-26.4. infopäivät mahdollisten hakijoiden ohjaamiseksi.

LIFE -ohjelman kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedot