Vuoden 2024 ehdotuspyynnöt Euroopan solidaarisuusjoukoille on julkaistu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ehdotuspyyntö vuoden 2024 määrärahojen hakemiseen on nyt avautunut. Tämän vuoden painopisteinä ovat pakolaisten ja muiden luonnonkatastrofien sekä konfliktien uhrien tukeminen. Vuonna 2024 rahoitusta voi hakea vapaaehtoishankkeisiin (volunteering projects) ja solidaarisuushankkeisiin (solidarity projects), jonka lisäksi on mahdollista hakea solidaarisuustoimien vapaaehtoistehtävien laatumerkkiä (quality label for volunteering in solidarity activities).

Vapaaehtoishankkeiden puitteissa tuetaan yksilöllistä ja vapaaehtoistiimeihin perustuvaa toimintaa. Yksilöllistä vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa joko hakijan kotimaassa tai kansainvälisesti, eli osallistujan kotimaan ulkopuolella. Vapaaehtoistiimitoimintaa taas toteutetaan kansainvälisellä kokoonpanolla yhdessä osallistujavaltioista. Toiminnan kesto voi vaihdella 2 viikosta 12 kuukauteen. Tukea voi hakea esimerkiksi vaikkapa luonnonkatastrofien vahingoittaman kulttuuriperinnön kunnostamiseen tai koulutustoiminnan järjestämiseen pakolaisleireillä. Haun määräaika on 20.2.2024.

Solidaarisuushankkeet ovat nuorten itsensä käynnistämiä, kehittämiä ja toteuttamia solidaarisuustoimia, joiden kesto voi olla 2-12 kuukautta. Hankkeella tulee olla selkeästi määritelty teema, johon ryhmä nuoria haluaa perehtyä yhdessä. Toimien tulisi liittyä suoraan siihen paikallisyhteisöön, jossa nuoret elävät ja sen tulisi lisäksi tuottaa eurooppalaista lisäarvoa käsittelemällä EU-tasolla määriteltyjä painopisteitä. Haun määräaika on 20.2.2024

Laatumerkki on prosessi, jolla todistetaan, että organisaatio on kykenevä ja halukas toteuttamaan laadukkaita solidaarisuustoimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteiden, tavoitteiden sekä laatuvaatimusten mukaisesti. Laatumerkin saaminen on ennakkoedellytys vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle. Laatumerkki myönnetään kansallisten toimistojen toteuttaman valintaprosessin perusteella. Laatumerkin haun määräaika on 31.10.2024.

Määrärahaa hankkeisiin voivat hakea niin julkiset kuin yksityiset voittoa tavoittelemattomat ja tavoittelevat paikalliset, alueelliset, kansalliset tai kansainväliset yhteisöt sekä solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröityneiden nuorten ryhmät EU-jäsenmaista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista.

Lisätietoa kriteereistä ja hakemusprosessista löytyy Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2024 ehdotuspyyntöoppaasta.

Hakuportaalista näet hakuprosessin osat ja tarvittavat dokumentit hakemista varten.