Von der Leyenin komission ensimmäiset sata päivää

Euroopan komissio asetti aloittaessaan kunnianhimoiset tavoitteet ensimmäiselle sadalle päivälle. Komissio esitteli 6.3. mitä se on jo saanut aikaiseksi. Keskeiset teemat ovat olleet ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan digitaalinen tulevaisuus. Lisäksi koronavirus sekä Syyrian kriisi ja maahanmuutto nousivat vahvasti agendalle alkuvuodesta.

Ilmastoneutraaliin mantereeseen liittyen on julkaistu: Euroopan uusi kasvustrategia eli Euroopan vihreän kasvun ohjelma (European Green Deal) sekä siihen liittyvä investointiohjelma ja lisäksi ehdotukset oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin ja rahastoon liittyen.

Komissiolta odotetaan seuraavaksi ilmastoasioihin liittyen biodiversiteetti-strategiaa, kiertotalouden toimintasuunnitelmaa sekä pellolta pöytään -strategiaa.

Euroopan digitaalinen tulevaisuus ja murros liittyvät niin talouteen kuin kansalaisiin ja tähän liittyen annettiin uusi laaja-alainen strategia. Se loi polun luotettavan ja edistyksellisen tekoälyn käyttöön sekä data-strategian. Myös turvalliseen 5G-teknologiaan on määritelty yhteinen eurooppalainen lähestysmistapa.

Digiasioihin liittyen julkaistaan seuraavaksi lainsäädäntöehdotus digitaalisista palveluista (ml. alustojen pelisäännöt), asetetaan uudet säännöt tekoälyn käytölle, luodaan yhteinen standardi digitaaliselle identiteetille niin kansalaisille kuin yrityksille ja lisäksi luodaan säännöt kriittisen infrastruktuurin ja palvelujen kyberturvallisuudelle.

Lisäksi komissio esittelee uuden teollisuusstrategian 10.3. Siinä käsitellään niin ilmasto-, digi- kuin maantieteellis-taloudellisia näkökulmia EU:n teollisuuden kilpailukykyyn, etenkin pk-yritysten näkökulmasta.

Lue lisää täältä.