Verkkojen Eurooppa -rahoitusväline hyväksyttiin parlamentissa

Euroopan parlamentti hyväksyi uudistetun Verkkojen Eurooppa -välineen täysistunnossaan 7.7.2021. Välineellä rahoitetaan liikenneyhteyksien, energiaverkkojen ja digitaalisten palvelujen parantamista osana EU:n pitkän aikavälin budjettia vuosille 2021-2027. Välineen 33,71 miljardin euron budjetti tukee myös työpaikkojen ja talouskasvun luomista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Europarlamentaarikkojen vaatimuksesta 60 prosenttia rahoituksesta ohjataan hankkeisiin, jotka tukevat EU:n ilmastotavoitteita. Energiaosion varoista ohjataan 15 prosenttia uusiutuvan energian alan rajat ylittäviin hankkeisiin.

Verkkojen Eurooppa -välineen alakohtaiset budjetit ovat:

  • Liikenne: 25,81 miljardia euroa (josta 11 mrd € koheesiorahastosta rahoitusta saaville maille)
  • Energia: 5,84 miljardia euroa
  • Digi: 2,07 miljardia euroa

Väline edistää rautateiden, maanteiden ja vesiliikenteen välisiä yhteyksiä sekä nykyaikaistamista Euroopassa. Verkkojen Eurooppa tukee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Varoja käytetään rajat ylittäviin uusiutuvan energian hankkeisiin ja toimitusvarmuuden turvaamiseen.

Osana uutta Verkkojen Eurooppa -ohjelmaa voimaan astuvat myös laajennukset Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkokäytäviin, ml. Pohjanmeri-Itämeri ydinverkkokäytävän laajennus Helsingistä koko pääaradan osalta Tornioon ja Ruotsin puolelle. Uusi ydinverkkokäytävästatus nostaa pääradan parhaaseen mahdolliseen EU-rahoituskategoriaan.

Uudistettu Verkkojen Eurooppa -väline tulee voimaan heti, kun uudet säännöt on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Niitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

Uuden auden ensimmäinen CEF-liikennehaku avautuu syyskuussa.

Lähde: Euroopan parlamentti, lisää täällä