Verkkojen Eurooppa -rahoitusta nyt haettavissa

Euroopan komissio järjesti yhdessä alueiden komitean kanssa Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelman (CEF) infotilaisuuden 7.2.2019. Rahoitusohjelmalla pyritään tukemaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä. CEF-liikennehaut ovat auenneet 8.1.2019 ja ovat auki 24.4.2019 asti

Rahoitusohjelman tavoitteena on yhtenäistää Euroopan liikenneyhteyksiä investoimalla valtioiden rajat ylittäviin liikenneosuuksiin, sekä satamiin. Komission tavoitteena on tukea kehittämistä seuraavan kolmenkymmenen vuoden ajan. Tähän mennessä ongelmaksi ovat muodostuneet pienet puuttuvat yhteydet maiden välillä, eli niin sanotut ”pullonkaulat”, jotka aiheuttavat Euroopan laajuisen liikenneverkon pirstoutumisen. Myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta Euroopan ydinverkon kehitys on liikenneverkon kehittämisen tärkein prioriteetti.

Tämä vuoden liikennehakujen budjetti on 100 miljoonaa euroa. Tämä summa on jaettu kahtia niin, että 65 miljoonaa euroa kohdistetaan valtioiden rajat ylittävien TEN-T ydinverkon alueen tie- ja rautatieosuusien, sekä satamien kehittämiseen. Loput 35 miljoonaa euroa kohdistetaan rautateillä liikkuvan rahdin määrän vähentämiseen. Rahoitettavia hankkeita ovat esimerkiksi tutkimukset ja projektit, jotka toteutetaan TEN-T ydinverkon alueella, ja jotka koskevat valtioiden rajat ylittäviä tie- ja rautatieosuuksia sekä satamia. Rahoitettavien tutkimusten ja projektien on myös oltava sellaisenaan mahdollista implementoida, ja niiden täytyy sisältää tarvittavat ympäristöluvat, sekä olla loppuun asti suunniteltuja.

Lue lisää täältä.