VentureEU: Rahoitusta startup-yrityksille riskipääomasijoitusten kautta

Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat käynnistäneet yleiseurooppalaisten riskipääomarahasto-osuusrahastojen ohjelman (VentureEU), jolla vauhditetaan investointeja innovatiivisiin startup- ja scaleup-yrityksiin.

Rahastot saavat EU:n rahoitusta noin 410 miljoonaa euroa, ja niiden tavoitteena on kerätä jopa 2,1 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä sijoituksia. Tämän odotetaan puolestaan saavan aikaan arviolta 6,5 miljardin euron arvosta uusia sijoituksia innovatiivisiin startup- ja scaleup-yrityksiin eri puolilla EU:ta. Noin 1 500 startup- ja scaleup-yrityksen odotetaan saavan rahoitusta.

Lue lisää komission 10.4. julkaisemasta tiedotteesta: ”VentureEU: 2,1 miljardia euroa EU:n innovatiivisille startup-yrityksille riskipääomasijoitusten kautta”