Vastaa kuulemiseen oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta

Komissio pyytää mielipiteitä eurooppalaisten mahdollisuuksista opiskella ja opettaa toisissa EU-maissa. Aloitteella on tärkeä rooli eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisessa, ja kuulemisen tavoitteena onkin kerätä komission ehdotuksen tueksi näyttöön perustuvia tietoja, asiantuntemusta ja näkemystä.

Kuulemiseen voi osallistua kuka tahansa, mutta vastauksia toivotaan erityisesti koulutuksen eri osa-alueita edustavilta oppijoilta ja työntekijöiltä, nuorisotyöntekijöiltä, oppisopimusopiskelijoilta ja urheiluhenkilöstöltä sekä organisaatioilta, jotka lähettävät ja vastaanottavat liikkuvuustoimintaan osallistujia, mukaan lukien työnantajat. Vastausaikaa on 3. toukokuuta 2023 asti.

Komission aloitteen tavoitteena on

  • kartoittaa oppimiseen liittyvän liikkuvuuden esteitä
  • antaa ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi
  • edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja arvioida mahdollisia kannustimia
  • tehdä oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta sosiaalisesti osallistavampaa ja ympäristöystävällisempää ja yhdistää se paremmin digitaalisiin oppimismahdollisuuksiin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti poliittisissa suuntaviivoissaan sitoutuvansa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisen vuoteen 2025 mennessä ja korosti, että liikkuvuus eri koulutusjärjestelmien välillä tulisi olla helpompaa.

Oppimiseen liittyvän liikkumisen olennaisimmiksi esteiksi on tunnistettu muun muassa

  • rahoituksen puute
  • kiinnostuksen tai riittävän kiinnostavien mahdollisuuksien puute
  • riittämätön vieraiden kielten taito
  • ulkomailla suoritettujen oppimisjaksojen tunnustamisen esteet
  • koulutusohjelmiin ei ole sisällytetty liikkuvuusmahdollisuuksia

Lue lisää ja vastaa kuulemiseen täällä.

Taustaa oppimisen liikkuvuuteen liittyvästä kansalaispaneelista täällä.