Vanguard Initiativen kannanotot EU-aloitteisiin

Vanguard Initiative -verkosto, jossa Pirkanmaan liitto on jäsenenä, julkaisi toukokuun lopussa kaksi kannanottoa ajankohtaisiin EU-aloitteisiin. Kannanotoissa ovat esillä myös aloitteiden ja instrumenttien merkitys koronapanedemiaan vastaaminen.

Ensimmäinen kannanotto liittyy maaliskuussa julkaistuun EU:n teollisuusstrategiaan. Siinä korostetaan alueellisten ekosysteemien ja yhteistyön merkitystä. Koronapandemia on tuonut esiin teollisten ekosysteemien kyvyn luoda innovatiivisia ratkaisuja. Eurooppalaisten innovaatioekosysteemien verkottuminen on oleellista eurooppalaisten strategisten arvoketjujen kannalta. Kannanotossa käsitellään EU-politiikka-työkaluja ja rahoitusinstrumentteja, joilla voidaan etenkin alueellisiin ja kansallisiin instrumentteihin yhdistettyna edistää yhteistyötä.

Toinen kannanotto koskee tulevalle rahoituskaudelle ehdotettua uutta interregional innovation investments -instrumenttia. Sen luominen liittyy merkittävästi Vanguardin pitkäaikaiseen vaikuttamistyöhön. Kyseessä on instrumentti, joka on tarkoitettu alueidenvälisten arvoketjujen tukemiseen public-private innovaatiokumppanuuksissa ja Euroopan teollisten ekosysteemien ja niiden arvoketjujen tukemiseen. Uusi koheesiopolitiikan työkalu tukee EU:n elpymistä ja teollisuusstrategiaa. Vanguard painottaa, että EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä (2021-2027) sekä elpymissuunnitelmassa on oltava vahva alueellinen ulottuvuus.

Kannanottoja kehotetaan esittelemään kansallisissa keskusteluissa.

Kannanotot:

New Vanguard position on the EU Industrial Strategy: Regional ecosystems and collaboration drivers for the recovery (27.5.2020)

European networks come together to support interregional innovation investments to achieve economic recovery in Europe (26.5.2020)