Vaikuta EU:n rahoituskehyksen sisältöön: useita julkisia kuulemisia avoinna

EU:ssa valmistellaan jo hyvää vauhtia seuraavaa rahoituskautta, joka alkaa vuonna 2021. Komissio kerää parhaillaan näkemyksiä siitä millaista politiikkaa EU:n pitäisi harjoittaa ja millaisten rahoitusohjelmien avulla sitä tulisi toteuttaa. Mikä on toiminut, mitä pitäisi muuttaa? Mitkä ovat tulevaisuuden keskeiset haasteet, joihin EU:n on vastattava?

Kaikki kiinnostuneet voivat vastata avautuneisiin julkisiin kuulemisiin 8.3. asti.

Koheesiopolitiikkaan liittyvässä kuulemisessa selvitetään rahoitusvälineiden toimivuutta, sekä esimerkiksi sitä, miten hyvin niillä pystytään vastaamaan komission kartoittamiin poliittisiin haasteisiin.
Kuulemiseen pääset tästä: EU:n rahoitusvälineet koheesion alalla

Tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvässä kuulemisessa selvitetään T&I-rahoitusvälineiden, kuten Horisontti 2020:n, toimivuutta sekä kykyä vastata poliittisiin haasteisiin. Kysymyksiä on myös rahoitusohjelmien yksinkertaistamisesta sekä mahdollisista esteistä ohjelmien toimivuudelle.
Kuulemiseen pääset tästä: EU:n rahoitusvälineet investointien, tutkimuksen ja kehityksen, pk-yritysten sekä sisämarkkinoiden aloilla

Myös seuraaviin teemoihin liittyviä kuulemisia on avoinna:

Turvallisuus: EU:n rahoitusvälineet turvallisuuden alalla
Strateginen infrastruktuuri: EU:n rahoitusvälineet strategisen infrastruktuurin alalla
Maahanmuutto: EU:n rahoitusvälineet muuttoliikkeen alalla
Liikkuvuus: EU:n rahoitusvälineet arvojen ja liikkuvuuden aloilla


Kaikki avoinna olevat kuulemiset löydät 
täältä.

Lue myös EU -toimiston uutinen budjettikonferenssista, jossa keskusteltiin tulevasta rahoituskehyksestä.