Uuteen I3-rahoitusohjelmaan haetaan arvioinnin asiantuntijoita

Euroopan komissio etsii älykkään erikoistumisen strategioiden, alueiden välisten innovaatioekosysteemien ja näihin liittyvien aiheiden alojen korkean tason osaajia Interregional Innovation Investment – eli I3-rahoitusohjelman arviointiasiantuntijoiksi avustamaan alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastoa ja Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirastoa. Arviointiasiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa arviointia, monitorointia ja neuvontaa. Tehtävät voivat olla esimerkiksi hakemusten arviointia, arviointimenettelyiden tarkkailua, projektien läpikäymistä, valmentamisaktiviteetteja ja eettisten vaatimusten läpikäymistä. Hakemista varten hakijoiden tulee rekisteröityä Asiantuntija-tietokantaan, joka on keskustietokanta kaikkia EU-ohjelmien asiantuntijatehtäviä varten. Haku on pysyvästi auki koko monivuotisen rahoituskehyskauden 2021-2027 ajan.

Lue lisää