Uusimmat H2020-hankkeet tuovat Pirkanmaalle lähes 6,5 miljoonaa euroa

Euroopan komissio julkaisi maaliskuun puolivälissä uusimmat EU:n tutkimus ja innovaatio -ohjelman, Horisontti 2020:n, tilastot. Viime lokakuun lopun jälkeen ja 23.2.2016 mennessä hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020:n uusimmista hankkeista on tulossa pirkanmaalaisille toimijoille rahaa lähes 6,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta tulee 12 uudelle hankkeelle ja 13 toimijalle.

Koko Horisontti 2020 -ohjelmassa, joka alkoi vuoden 2014 alussa, pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet hyväksytyistä ja allekirjoitetuista hankkeista rahoitusta yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa (1). Tämä tarkoittaa yhteensä 47 pirkanmaalaista toimijaa yhteensä 42 läpimenneessä ja sopimuksen jo allekirjoittaneessa Horisontti 2020-hankkeessa. Näistä koko Horisontti 2020 -ohjelmakauden Pirkanmaan hyväksyttyjen ja allekirjoitettujen Horisontti-hankkeiden osallistujista 26 on yliopistoja tai korkeakouluja (14,1 M €), 19 yrityksiä (5,1 M €) ja kaksi julkisia toimijoita (44 600 €; Tampereen kaupunki ja PSHP) (1). Tampereen yliopistot ja korkeakoulut ovat edelleen Pirkanmaalla suurin Horisontti-rahaa saava ryhmä, mutta myös yritysten osuus on suhteessa melko hyvä. Koordinaattorin roolissa pirkanmaalaisia toimijoita on 42:ssa hankkeessa yhteensä kymmenen. Koordinaattoriaktiivisuutta Pirkanmaalla olisi siis hyvä saada vielä lisättyä.

Läpimenneet ja allekirjoitetut hankkeet, joissa pirkanmaalaisia toimijoita on mukana vähintään yksi, jakautuvat Horisontti -ohjelman pilareiden mukaan seuraavasti: huipputason tieteestä 11 hanketta, teollisuuden johtoasemasta 18 hanketta, yhteiskunnallisista haasteista 13 hanketta sekä uutena tulokkaana huippuosaamisen levittäminen ja osallistumisen laajentaminen -osiossa 1 hanke. Täten Horisontti 2020 -ohjelman kolme keskeistä peruspilaria ovat suhteellisen tasaisesti edustettuina Pirkanmaalla. Erityisesti yhteiskunnalliset haasteet -pilarin hankkeet ovat lisääntyneet mukavasti aikaisempiin Horisontti 2020 -tilastoihin nähden.

 

Pirkanmaalla läpimenneitä hankkeita oli helmikuun lopulla (23.2.2016) kaiken kaikkiaan 48, pitäen sisällään 42:n hyväksytyn ja allekirjoitetun hankkeen lisäksi kuusi hyväksyttyä hanketta, jotka odottavavielä sopimuksen allekirjoittamista. Hakemuksia, joissa on vähintään yksi pirkanmaalainen toimija mukana, on lähtenyt yhteensä 434 ja Pirkanmaan onnistumisprosentti 11 % on pysynyt vuoden 2015 tasolla.  Koko Suomen Horisontti 2020:n onnistumisprosentti on viimeisimpien tilastojen mukaan 11,78 prosenttia, mikä tarkoittaa, että Suomi on EU:n keskiarvon (13,5 %) alapuolella.

Pirkanmaan osuus kaikkien Suomen maakuntien saamasta Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksesta on Uudenmaan jälkeen Suomen toiseksi suurin: 7,7 % eli 17 192 516 euroa. On kuitenkin otettava huomioon, että maakuntajaottelu määräytyy organisaation kotipaikan mukaan. Kun organisaation pääkonttori on esimerkiksi Uudellamaalla (kuten VTT), kaikki rahoitus kirjautuu Uudellemaalle, vaikka toteutuspaikkakunta olisi toisaalla.

Kirjoitus pohjautuu Euroopan komissiosta/Tekesistä saatuihin Horisontti 2020 -tilastotietoihin.

Lyhyt yhteenveto Suomen osallistumisesta (julkaisuajankohta: helmikuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (julkaisuajankohta: helmikuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (julkaisuajankohta: lokakuu 2015)
Pirkanmaalle tulossa jo allekirjoitetuista H2020-projekteista lähes 12 miljoonaa (uutiset: 11.12.2015)

Lue lisää päivitettyä (23.2.2016) tietoa kaikista Pirkanmaan H2020-hankkeista liitteistä.