Uusia Horisontti Eurooppa kumppanuuksia on valmistelussa

Jäsenvaltiot päättävät vielä tämän vuoden loppuun mennessä mitä uusia teollisuuden ja julkisen sektorin kumppanuuksia (public-private partnerships) lisätään EU:n tutkimus- ja innovaatio-kokonaisuuteen. Euroopan komissio on parhaillaan kokoamassa listaa mahdollisista uusista kumppanuuksista ja se julkaistaneen vielä kesän aikana. Uusien kumppanuuksien on määrä aloittaa vuonna 2025.

Alustavien tietojen mukaan olisi tulossa mahdollisesti kuusi uutta kumppanuutta olemassaolevien kumppanuuden rinnalle. Niitä on odotettavissa täyttämään uusia tarpeita, mahdollisuuksia ja täyttämään havaittuja puutteita. Vuodetuissa luonnoksissa on mainittu mm. sellaisia teemoja kuin aivoterveys, kulttuuriperintö, tekstiilit, metsäteollisuus, edistyneet materiaalit ja aurinkovoima. Myös Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta ja tutkimusinfrastruktuureja on aseteltu kumppanuus-muottiin.

Tällä hetkellä on 49 kumpanuutta neljään alaan liittyen: 1) terveys, 2) digitalisaatio ja teollisuus, 3) ilmasto, energi ja liikkuvuus sekä 4) ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö. Horisontti Euroopan budjetista kumppanuuksiin on varattu kahdeksan miljardia euroa ja niihin tulee rahoitusta myös teollisuudelta ja ohjelmamailta.

Uudet kumppanuudet liitetään mukaan Horisontti Eurooppa -ohjelman strategiseen suunnitelmaan ohjelmakauden viimeisille vuosille (2025-2027).