Uusia CERV-rahoitushakuja avautumassa loppuvuodesta 2023 ja alkuvuodesta 2024

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) rahoitushakuja on auki. CERV:llä on neljä pilaria:

 1. Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo
 2. Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen
 3. Väkivallan ehkäiseminen (Daphne)
 4. Unionin arvot

Rahoitushakuja on kaikkien neljän pilarin parissa:

 • Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo
  • Tietosuojaviranomaisten haku
  • Kansallisten romaniasioiden yhteyspisteiden haku
  • Sukupuolten tasa-arvo
 • Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen
  • Lasten oikeudet ja osallistuminen
  • Kuntien verkostot
  • Eurooppalainen muistiperintö
 • Väkivallan ehkäiseminen (Daphne)
  • Sukupuolittuneen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy
 • Unionin arvot
  • Unionin arvojen suojeleminen
  • Unionin peruskirjan tunnettuus

Hakujen tietoja päivitetään CERV-yhteyspisteen sivuilla, kun viralliset hakukuulutukset julkaistaan. Alla on CERV-yhteyspisteen alustavaa tietoa tulevista hauista. Tarkemmat ohjelmakuvaukset löytyvät CERV-yhteyspisteen verkkosivuilta.

Kuntien verkostot

Haun kohderyhminä ovat kaupungit, kunnat, niiden ystävyyskomiteat tai verkostot, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, niiden yhdistykset, sekä voittoa tavoittelemattomat, paikallisviranomaisia edustavat tahot.

Haun tavoitteena on edistää eri maiden kansalaisten kanssakäymistä kuntien verkostoitumisen kautta. Tarkoituksena on tiivistää kuntien välistä yhteistyötä, muodostaa kestäviä verkostoja ja yhteinen näkemys Euroopan yhdentymisen tulevaisuudesta.

Haun painopisteenä ovat tietoisuuden lisääminen vähemmistöjen roolista eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja osallisuudesta Euroopan kulttuuriseen kehitykseen, eurooppalaisen näkökannan ja demokratian vahvistaminen EU-päätöksenteossa sekä vapaan, avoimen ja järkevän demokraattisen hallinnon sekä kansalaisten osallistumisen edistäminen ja kansalaiskeskustelut ilmastosta ja ympäristöstä

Haku on auki 18.4.2024 saakka.

Haun tunnus: CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT

 

Eurooppalainen muistiperintö

Haun kohderyhmänä ovat viranomaiset, kansalaisjärjestöt, muisto- ja kulttuuriperintökohteet, museot ja arkistot, eloon jääneiden yhdistykset sekä kulttuuri-, nuoriso-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.

Tavoitteena on muistella modernia eurooppalaista historiaa määrittäviä tapahtumia, mukaan lukien autoritaaristen ja totalitaaristen hallintojärjestelmien syitä ja seurauksia, ja lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta heidän yhteisestä historiastaan, kulttuuristaan, kulttuuriperinnöstään ja arvoistaan. 

Haun painopisteinä ovat demokraattinen siirtymä, rakentaminen sekä oikeusvaltioon, kansanvaltaan ja perusoikeuksiin perustuvan yhteiskunnan vahvistaminen, holokaustin, kansanmurhan, sotarikosten ja ihmiskuntaa vastaan tehtyjen rikosten muistiperinnön vahvistaminen demokratian lujittamiseksi EU:ssa, muuttoliike, dekolonisaatio ja monikulttuuriset eurooppalaiset yhteiskunnat ja Euroopan yhdentyminen sekä sen merkittävät saavutukset.

Haku auki 5.3.2024 – 6.6.2024

Haun tunnus: CERV-2024-CITIZENS-REM

 

Ystävyyskunnat

Haun kohderyhmänä ovat kaupungit, kunnat, niiden ystävyyskomiteat tai verkostot, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, niiden yhdistykset, voittoa tavoittelemattomat, paikallisviranomaisia edustavat tahot.

Tavoitteena on edistää eri valtioiden kansalaisten kanssakäymistä ystävyyskuntatoiminnan kautta. Tarkoituksena on antaa käytännön kokemusta unionin yhteisen kulttuuri- ja kieliperinnön rikkaudesta ja monimuotoisuudesta.

Haun painopisteinä ovat solidaarisuus EU:n peruskivenä ja kansalaisten näkemykset Euroopan tulevaisuudesta.

Haku avautuu 9.4.2024 ja päättyy 19.9.2024

Haun tunnus: CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT