Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma on julkaistu

Euroopan komissio hyväksyi 11.3. uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman. Se on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita varten. Sen tavoitteena on valmistella talous vihreään tulevaisuuteen ja parantaa kilpailukykyä, mutta myös suojella ympäristöä ja lisätä kuluttajien oikeuksia.

Toimintasuunnitelmassa keskitytään kiertotalouden periaatteiden mukaiseen suunnitteluun ja tuotantoon tavoitteena varmistaa, että käytettyjä resursseja ylläpidetään EU:n taloudessa mahdollisimman pitkään. Toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä aloitteita kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma on osa EU:n teollisuusstrategiaa, ja siinä ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Tehdään tuotteiden kestävyydestä oletusarvo EU:ssa.

 • Lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia (kuluttajille  luotettavaa tietoa esim. tuotteiden korjattavuudesta ja kestävyydestä, ”korjauttamisoikeus”)
 • Kiinnitetään erityistä huomiota aloihin, jotka käyttävät eniten resursseja ja joilla on paljon kiertotalouteen liittyvää potentiaalia. Konkreettisia toimia seuraavilla aloilla:  
  • elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikka – 
  • akut ja ajoneuvot
  • pakkaukset
  • muovit
  • tekstiilit
  • rakentaminen ja rakennukset
  • elintarvikkeet
 • Vähennetään jätemäärää. Pyritään estämään jätteen syntyminen ja muuttamaan se laadukkaiksi uusioraaka-aineiksi (toimivat uusioraaka-ainemarkkinat). Tutkitaan mahdollisuutta yhdenmukaistaa erilliskeräysjärjestelmät ja merkinnät EU:n laajuisesti. Minimoidaan jätteen vienti EU:sta ja laittomat siirrot estetään.

Komission lehdistötiedote: Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma viitoittaa tietä kohti ilmastoneutraalia ja kilpailukykyistä taloutta, jossa kuluttajilla on paremmat valinnanmahdollisuudet