Uusi eurooppalainen Bauhaus: tukea kaupungeille ja kansalaisille paikallisiin aloitteisiin

Komissio julkaisi kolme uutta rahoitushakua, joiden tarkoituksena on toteuttaa New European Bauhaus (NEB) -aloitetta. Tuki on tarkoitettu erityisesti kansalaisille, kaupungeille ja yhteisöille, jotka haluavat integroida NEB-hankkeen yhteisöihinsä.

Kansalaisten osallistaminen

EIT:n Kansalaisten osallistaminen -haussa kansalaisia kannustetaan tunnistamaan NEB-aloitteeseen liittyvät haasteet omissa kaupungeissaan ja tekemään yhteistyötä ratkaisujen suunnittelussa. Hankkeet auttavat kansalaisia omaksumaan kestävämpiä tapoja, kehittämään uusia tuotteita, palveluita tai ratkaisuja ja auttamaan yhteisön jäseniä toimimaan muutoksen edistäjinä. EU-rahoitusosuus kattaa koko hankkeen budjetin 15 000 € asti. Hankkeita valitaan kahdeksan. Haku päättyy 29.5.2022. Lue lisää hausta täältä.

Julkisen tilan yhteiskehittäminen

Julkisen tilan yhteiskehittäminen -haulla tuetaan hankkeita, joissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja NEB-teemoihin. Hankkeissa paikallisilta toimijoilta halutaan inspiroivia, kauniita ja kestäviä ideoita, joiden avulla voidaan suunnitella uudelleen julkisia tiloja kaupungeissa, kaupunki- ja maaseutualueilla ja luoda uusia ratkaisuja muutokseen. EU-rahoitusosuus kattaa koko hankkeen budjetin 45 000 € asti. Hankkeita valitaan kuusi. Haku päättyy 29.5.2022. Lue lisää hausta täältä.

Paikallisten NEB-aloitteiden tukeminen

Paikallisten NEB-aloitteiden tukeminen tarjoaa teknistä apua pienille ja keskisuurille kunnille, joilla ei ole tarvittavaa kapasiteettia tai runsasta asiantuntemusta, jotta ne voisivat toteuttaa NEB-hankeideansa. Valituiksi tulevat 20 paikallista hankekokonaisuutta saavat räätälöityä tukea paikan päällä, jota monialaisista asiantuntijoista koostuva ryhmä antaa konseptien muotoilemiseksi NEBin ja vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti. Koheesiopolitiikan tuella on siis tarkoitus auttaa ottamaan käyttöön paikkalähtöinen lähestymistapa NEB-aloitteisiin alue- ja paikallistasolla ja sitouttaa jäsenvaltioiden viranomaisia käynnistämään enemmän NEB-hankkeita kansallisella tasolla.

Prosessin aikana saadut tiedot ja kokemukset kerätään työkalupakiksi, joka on tarkoitettu muille kunnille ja laajemmalle yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uusia NEB-hankkeita tai jäljittelemään olemassa olevia hankkeita käytännössä. Euroopan aluekehitysrahasto rahoittaa kunnille annettavaa teknistä apua. Tämä apu voi olla paikan päällä toimivan asiantuntijaryhmän tarjoamaa räätälöityä metodologista, teknistä, lainsäädännöllistä, rahoituksellista ja sosioekonomista asiantuntemusta, jolla tuetaan kuntien hankekonseptien jatkokehittämistä tai infopaketti tuleville hankkeiden toteuttajille. Haku päättyy 23.5.2022 klo 17.00 (CEST). Lue lisää hausta täältä.