Uusi eurooppalainen Bauhaus -tiedonanto – politiikkatoimia ja rahoitusmahdollisuuksia

Euroopan komissio julkaisi 15.9. Uusi eurooppalainen Bauhaus -tiedonannon, jossa esitellään sitä koskeva konsepti. Tiedonannossa esitellään myös useita politiikkatoimia ja rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeella pyritään nopeuttamaan eri talouden alojen, kuten rakennus- ja tekstiiliteollisuuden, muutosta, jotta kaikille eurooppalaisille voidaan tarjota kiertotalouden mukaisia ja vähemmän hiili-intensiivisiä tuotteita.

Uusi eurooppalainen Bauhaus tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Sen tavoitteena on osoittaa, miten kestävä innovointi näkyy konkreettisina ja myönteisinä kokemuksina jokapäiväisessä elämässämme.

EU:n ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2022 noin 85 miljoonan euron rahoitus uuden eurooppalaisen Bauhausin hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien muiden EU:n ohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi Horisontti Eurooppa -, Life- ja Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmista. Lisäksi kehotetaan sisällyttämään uuden eurooppalaisen Bauhausin arvoja alueellisiin strategioihin, elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sekä koheesiopoliittisiin ohjelmiin.

Lisäksi komissio perustaa uuden eurooppalaisen Bauhausin laboratorion. Se on ajatushautomo, jossa voidaan kehittää ja testata uusia työkaluja, ratkaisuja ja toimintapoliittisia suosituksia. Sen toiminta perustuu yhteiskehittämiseen ja se tuo yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja politiikan tahot yhteen kehittämään uudenlaisia toimintatapoja. 

Tiedonanto pohjautuu tammikuusta heinäkuuhun kestäneessä yhteissuunnitteluvaiheessa saatuihin yli 2000 kannanottoon.

Lähteet:

Lehdistötiedote 15.9.: Uusi eurooppalainen Bauhaus: uudet toimet ja rahoitus kestävyyden, tyylin ja osallistuuden edistämiseksi

Tiedonanto (COM(2021) 573): New European Bauhaus – Beautiful, Sustainable, Together