Uusi eurooppalainen Bauhaus-kilpailu käynnissä

Euroopan komissio järjestää Uusi eurooppalainen Bauhaus-kilpailun, jossa haetaan hankkeita, jotka edistävät aloitteen arvoja: kestävyyttä, esteettisyyttä ja osallisuutta. Jaettavilla palkinnoilla annetaan tunnustusta ja inspiraatiota jatkokehitystä varten hyville käytännöille, esimerkeille ja konsepteille, jotka edistävät edellä mainittuja arvoja. Kilpailuun on mahdollista osallistua jo toteutetulla hankkeella tai opiskelijoiden/nuorten ammattilaisten hankkeella, jolla pohjustetaan tietä tulevaisuudelle. Hakemuksissa tulee osoittaa, miksi ja miten kyseinen toteutus, hanke tai konsepti ilmentää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen arvoja ja mikä on sen innovatiivinen ulottuvuus. Lisäksi nuorten tähtien palkinnon osalta hakijoiden on esiteltävä suunnitelman tai idean jatkokehittämiseen tai toteuttamiseen tarvittavat vaiheet.  

Kilpailusarjat ja palkinnot  

Kilpailua käydään kymmenessä eri sarjassa ja kahdessa palkintoluokassa, jotka ovat: 

 • Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinto valmiille toteutuksille. Tässä palkintoluokassa haetaan jo toteutettuja hankkeita.   
 • Uuden eurooppalaisen Bauhausin nousevien tähtien palkinto nuorten (alle 30-vuotiaiden) lahjakkuuksien konsepteille ja ideoille. Tässä palkintoluokassa haetaan kehittämiskelpoisia konsepteja ja ideoita  

Kymmenen eri kilpailusarjaa ovat:  

 1. Rakentamisen ja suunnittelun tekniikat, materiaalit ja prosessit – esimerkkejä rakennetun ympäristön ratkaisuista, joilla lievennetään ilmastonmuutosta, suojellaan ympäristöä ja tehdään tilankäytöstä kohtuuhintaisempaa ja osallistavampaa.
 2. Rakentaminen kiertotalouden hengessä – tilat/kohteet, joissa hyödynnetään esimerkillisesti materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Kiertotalous on myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskiössä. 
 3. Ratkaisut rakennetun ympäristön ja luonnon rinnakkaiskehitykseen – esimerkkejä siitä, miten rakennettu ympäristö voi edistää luonnon ja biodiversiteetin suojelua kulttuuriset ja sosiaaliset tarpeet huomioon ottaen.
 4. Uudistetut kaupunki- ja maaseutuympäristöt – esimerkkejä alueellisesta uudistamisesta, jossa yhdistyvät kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus ja jossa asukkaat ja sidosryhmät ovat tiiviisti mukana.
 5. Tuotteet ja elämäntapa – tuotteet ja menetelmät, jotka edistävät kestävää, mielekästä ja osallistavaa elämäntapaa. Tähän sarjaan voivat kuulua esimerkiksi muoti, kalusteet, sisustussuunnittelu, ruoka tai muu jokapäiväiseen elämään liittyvä asia.
 6. Suojellut ja uudistetut kulttuuriperintökohteet – esimerkkejä kulttuuriperinnöstä, jonka arvoa on onnistuneesti nostettu kestävyyden, esteettisyyden ja osallistavuuden hengessä.
 7. Yhteisölliset tilat – inspiroivia esimerkkejä siitä, miten tiloja voidaan käyttää positiiviseen kanssakäymiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
 8. Kulttuurin, taiteen ja yhteisöjen mobilisointi – esimerkkejä taiteen vaikutuksesta kestävään yhteisöllistämiseen. Tähän sarjaan voivat kuulua esimerkiksi tapahtumat, festivaalit tai kulttuuriesitykset, joilla tuodaan yhteisöjä yhteen. 
 9. Modulaariset, muunnettavat ja liikkuvat asumisratkaisut – innovatiiviset asumisratkaisut, joilla voidaan vastata tilapäisiin hätätarpeisiin ja jotka ovat korkeiden esteettisten ja kestävyysvaatimusten mukaisia.
 10. Monitieteiset koulutusmallit – koulutusmallit ja -menetelmät, joissa kestävän kehityksen, osallistamisen ja esteettisyyden arvot sisällytetään opetussuunnitelmiin ja oppimisprosessiin.

Kunkin kilpailusarjan valmiiden toteutuksien voittajat saavat 30 000€ sekä markkinointipaketin ja konsepti/ideapalkinnon voittajat saavat 15 000€ sekä markkinointipaketin. 

Osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset sillä edellytyksellä, että heidän konseptinsa, ideansa tai hankkeensa tullaan toteuttamaan EU:ssa ja/tai ne sijaitsevat fyysisesti EU:ssa. Tämä edellytys koskee myös yhteis-/kumppanuushakemuksia ja yhteenliittymien hakemuksia. Nuorille suunnatussa Uuden eurooppalaisen Bauhausin nousevien tähtien palkinto –sarjassa yläikäraja on 30 vuotta.  

Hakemuksia arvioidaan viiden eri perusteen avulla:  

a) Hankkeen esimerkillinen luonne valitussa kilpailusarjassa, mukaan lukien se, miten hankkeessa on otettu huomioon ja yhdistetty palkinnon perusarvot, eli kestävyys, esteettisyys ja osallistaminen.  

b) Hankkeen konkreettiset tulokset/vaikutukset suhteessa kunkin kilpailusarjan odotuksiin tai nousevien tähtien kilpailuluokassa, kehityssuunnitelman relevanssi, laatu ja uskottavuus.  

c) Hankkeen innovatiivisuus suhteessa nykykäytäntöihin.  

Olemassa olevien toteutusten osalta tarkastellaan seuraavia seikkoja:  

d) Asukkaiden osallistaminen hankkeeseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen laatuun.  

e) Idean, konseptin tai hankkeen siirrettävyys eri yhteyksiin. 

Voittajat valitaan verkkoäänestyksen ja tuomariston avulla. Hakuaikaa kilpailussa on 31.5.2021 asti. 

 

Lisätietoa kilpailusta