Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailu 2024

Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailun vuoden 2024 haku on auki.

Vuosittain 20 innovatiivista projektia ja konseptia palkitaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinnolla (New European Bauhaus Prize).

Uusi eurooppalainen Bauhaus on luova ja monialainen aloite, joka yhdistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) asuintiloihin ja elämänkokemuksiin. Aloitteessa kaikkia eurooppalaisia kehotetaan yhdessä rakentamaan kestävää ja osallista tulevaisuutta. Täten uuden eurooppalaisen Bauhausin perusarvoina ovatkin kestävyys, osallistavuus, ja estetiikka ja ihmisten saaman kokemuksen laatu.

Vuoden 2024 kilpailussa keskitytään erityisesti alueisiin, joilla painitaan EU:n pakottavimpien sosioekonomisten ongelmien kanssa ja jotka ovat EU:n koheesiopolitiikan ytimessä. Vuoden 2024 palkinnoissa korostetaan myös paikkoja, joissa ilmastosiirtymän sosioekonomiset kustannukset vaikuttavat eniten. Tämä on olennainen osa EU:n pyrkimyksiä monipuolistaa ja uudistaa alueita. Näitä alueita tuetaan kilpailussa niin, että neljäsosa jaettavista palkinnoista myönnetään näiltä alueilta peräisin oleville hankkeille ja konsepteille.

Tänä vuonna kilpailuun otetaan myös vastaan Ukrainassa kehitettyjä hankkeita ja konsepteja EU:n jäsenvaltioiden ja Länsi-Balkanin maiden lisäksi.

Vuoden 2024 kilpailun sarjat ovat:

  • luontoyhteyden palauttaminen
  • yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen
  • kipeimmin muutosta kaipaavien alueiden ja ihmisten priorisointi
  • pitkän aikavälin elinkaariajattelun edistäminen teollisuuden ekosysteemeissä

Jokaiseen kilpailusarjaan luuluu myös kaksi rinnakkaista palkintoluokkaa:

  • Palkintoluokka A: Uuden eurooppalaisen Bauhausin huippuosaajien palkinnot myönnetään meneillään oleville ja päätökseen saatetuille hankkeille, joilla on saavutettu selkeitä myönteisiä tuloksia.
  • Palkintoluokka B: Uuden eurooppalaisen Bauhausin nousevien tähtien palkinnot myönnetään enintään 30-vuotiaiden nuorten kykyjen konsepteille. Konseptit voivat olla eri kehitysvaiheissa selkeästi suunnitelluista ideoista prototyyppeihin.

Kilpailuun haetaan uuden eurooppalaisen Bauhausin verkkosivuston kautta. Kilpailuun osallistuvat hankkeet tai konseptit tulee kuvata yksityiskohtaisesti niille tarkoitetussa hakemuslomakkeessa. Hakemuksessa on esitettävä tarkasti miten hanke tai konsepti ilmentää uuden eurooppalaisen Bauhausin arvoja ja työskentelyperiaatteita sekä miten niitä toteutetaan.

Hakuaika vuoden 2024 kilpailuun päättyy 10.11.2023 klo 20 Suomen aikaa.

Tarkemmat hakuohjeet

Lue lisää uudesta eurooppalaisesta Bauhausista