Hankepyyntöjä Ukrainan jälleenrakentamiseen ja kestävän rakennustaidon edistämiseen liittyen

Komissio esitti 18.4. kolme hankepyyntöä, joista kaksi koskee Ukrainan jälleenrakentamista ja yksi kestävään rakentamiseen liittyvän osaamisen kehittämistä. Ukrainan jälleenrakentamista koskevat hankepyynnöt ovat osa Phoenix-aloitetta, josta komissaari Virginijus Sinkevičius ilmoitti helmikuussa, ja ne rahoitetaan Life-ohjelmasta. Phoenix-hankkeen tavoitteena on kehittää uuden eurooppalaisen Bauhausin (NEB) huippuosaamista ja antaa sitä Ukrainan kaupunkien käyttöön kohtuuhintaista ja kestävää jälleenrakentamista varten. Aloitteella myös luodaan yhteyksiä Ukrainan kaupunkien ja samankaltaisten EU:n kaupunkien välille, jotta ne voivat vaihtaa kokemuksia pyrkimyksistään kohti ilmastoneutraaliutta ja energiatehokkuutta.

Tuki Ukrainan kaupunkien jälleenrakentamiseen

Kahdella Life-hankkeella autetaan kaupunkeja määrittämään ja toteuttamaan kaupunkisuunnittelua kokonaisvaltaisella ja kestävällä tavalla, joka kattaa myös innovatiiviset ja tehokkaat ratkaisut ja tuen tuhoutuneiden tai vahingoittuneiden infrastruktuurien ja rakennusten nopeaan jälleenrakentamiseen.

Hankkeissa keskitytään kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen perustuvaan (jälleen)rakentamiseen ja otetaan huomioon myös jätehuolto, rakennusten vahingoittumisesta ja tuhoutumisesta syntyneen jätteen uudelleenkäyttö ja vaarallisen jätteen huolto. Ne kattavat myös veden käsittelyn ja dekontaminaation. Ne perustuvat kartoituksiin ja strategioihin, joita on aiemmin rahoitettu EU:n rahastoista. 

Kestävien rakennustaitojen edistäminen

Samaan aikaan kolmannella Life-hankkeella edistetään NEB Academy -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää, edistää ja lisätä kestävän rakentamisen edellyttämiä taitoja.

Hankkeella edesautetaan rakennusekosysteemin kestävyyttä koskevaan osaamiseen liittyvien aloitteiden kartoittamista (painopiste biopohjaisissa materiaaleissa ja kiertotaloudessa), testataan pilottihankkeita kestävien rakennusmateriaalien käytöstä (painopiste puussa ja muissa biomateriaaleissa) ja edistetään osaamisen jakamiseen liittyviä aloitteita.

Tämä hankepyyntö on erityisen merkityksellinen meneillään olevan Euroopan osaamisen teemavuoden yhteydessä. Se auttaa kehittämään NEB Academy -hanketta ja kestävään rakentamiseen, kiertotalouteen ja biopohjaisiin materiaaleihin liittyvää koulutusta rakennusalan muutoksen nopeuttamiseksi.

Näiden hankepyyntöjen rinnalla on jo käynnissä uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin liittyvä ehdotuspyyntö, jossa kartoitetaan jo olemassa olevia oppimateriaaleja, joita voitaisiin hyödyntää NEB Academyssä. Ehdotuspyyntöön voi vastata 25.4. saakka.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta lähtien uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteisö on osoittanut olevansa valmis tukemaan ukrainalaisia. Kiireelliset toimet on pyritty mahdollisuuksien mukaan yhdistämään maan pidemmän aikavälin tarpeisiin.

Tänään julkistettuihin hankkeisiin on käytettävissä yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Sen lisäksi vastaavat hankkeet voivat saada myös uuden eurooppalaisen Bauhausin Life-rahoitusta, jonka kokonaismäärä on 8 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

Uusi eurooppalainen Bauhaus -verkkosivut

Life-ohjelman sivusto

Ukrainan kaupunkien jälleenrakentamista ja NEB Academy -hanketta koskevat Life-hankepyynnöt

Uutta eurooppalaista Bauhausia koskevat Life-ehdotuspyynnöt

 

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote