Uusi Euroopan horisontti -kumppanuus kaupunkien muutoksesta

Euroopan horisontti -ohjelmasta aiotaan rahoittaa Horisontti 2020 -ohjelman tapaan useita kumppanuuksia – rahoitusohjelmia, joissa yhdistetään EU-rahoitusta ja kansallista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta tai teollisuuden rahoitusta.

Rahoituskaudelle 2021-2027 osaksi Euroopan horisontti -ohjelmaa ehdotetaan nyt Driving Urban Transition to a Sustainable Future Partnership -kumppanuutta (DUT). Sitä valmistelee tällä hetkellä JPI Urban Europe. Myös ERRIN-verkostomme osallistuu kumppanuuden kehittämiseen.
 
Kumppanuuden tavoitteena on tukea kaupunkeja muutoksessa kohti kestävää tulevaisuutta. Kuinka ratkaisut integroidaan osaksi kokonaisuutta kaupungissa? Miten järjestelmät vaikuttavat toisiinsa? Ehdotettu kumppanuus vaikuttaa osaltaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n, Leipzigin peruskirjan ja EU:n kaupunkistrategian (Urban Agenda for the EU) toteutumiseen.

DUT-kumppanuus muodostuu kolmesta eri temaattisesta alasta:

– energiamurros
– kiertotalous ja kestävä maankäyttö kaupungeissa
– kaupunkiliikenne ja yhteydet

Kumppanuus keskittyy haasteisiin perustuvaan tutkimus-, innovaatio- ja teknologiakehitykseen liittyen esimerkiksi hallintaan, digitaalisiin alustoihin ja innovatiiviseen rahoitukseen. Näitä ratkaistaan yhdessä kaupunkien, yritysten ja laajemmin yhteiskunnan – kuten yliopistojen – kanssa.

ERRIN huomauttaa kuitenkin, että aiemmin esimerkiksi kaupunkien osallistuminen vastaavaan ohjelmaan ei ole ollut helppoa. Ohjelman rahoitukseen osallistuvien kansallisten rahoitusorganisaatioiden säännöt eivät aina salli tätä, mikä on vaikeuttanut kumppanuuden tavoitteiden saavuttamista.

Ehdotus DUT-kumppanuudeksi valmistui maalikun alussa 2020. Julkinen kuuleminen siihen liittyen avautui myös maaliskuussa – löydät sen täältä. Se on auki 15.4.2020 asti.

Laajemmat keskustelut sidosryhmien kanssa ohjelman sisällöstä käydään touko-kesäkuussa 2020.

Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa. DUT-konferenssi järjestetään loka- tai marraskuussa.

Lue tarkemmin ERRIN:in näkemyksistä kumppanuuden kehittymisestä täältä.