Uudistetun tutkimuksen ja innovoinnin ohjelman tavoitteena kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen

Komissio esitti 15.5. panoksensa valtion -ja hallitusten päämiesten epäviralliseen kokoukseen, joka järjestettiin 16.6. Sofiassa. Kokouksessa käsiteltiin tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuutta Euroopassa sekä Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä. Tulevan EU:n rahoituskauden 2021-2027 yksi merkittävimmistä puiteohjelmista on tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma Horizon Europe.

Tiedonannossaan komissio painottaa, että tutkimus ja innovaatiot ovat investointi Euroopan tulevaisuuteen ja ne auttavat Eurooppaa pärjäämään maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tutkimuksen ja innovaatioiden avulla pystytään ratkaisemaan suuria, yhteiskunnallisia ongelmia sekä sukupolvien välisiä haasteita. Uudistettu eurooppalainen tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma sisältää joukon konkreettisia toimia, joilla pyritään syventämään Euroopan innovointivalmiuksia ja varmistamaan kestävä vauraus.

Komissio kehotti päämiehiä keskustelemaan kokouksessaan seuraavista komission ehdottamista toimista tutkimukseen ja innovointiin liittyen:

  1. Varmistetaan, että sääntely ja rahoitus ovat innovoinnin kannalta suotuisia
  2. Tehdään EU:sta markkinoita luovan innovoinnin edelläkävijä
  3. Käynnistetään jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja kansalaisten määrittämillä aloilla  uusia eurooppalaisia tutkimus- ja innovointimissioita

Euroopan osuus koko maailman tutkimus- ja kehitysinvestoinneista on 20 %, ja se tuottaa kolmanneksen kaikista korkealaatuisista tieteellisistä julkaisuista. Eurooppa on johtoasemassa monilla teollisuuden aloilla (mm. lääkkeet, kemikaalit ja tekninen suunnittelu), mutta on kuitenkin monia aloja, joilla Eurooppa on jälkijunassa. EU:n yritykset myös investoivat innovointitoimintaan kilpailijoitaan vähemmän (1,3 % BKT:stä verrattuna 1,6 %:iin Kiinassa, 2 %:iin Yhdysvalloissa, 2,6 %:iin Japanissa ja 3,3 %:iin Etelä-Koreassa). Riskipääomarahastot ovat edelleen alikehittyneitä Euroopassa.

Teknologiapohjaiset innovaatiot, digitalisaatio ja maailmanlaajuiset megatrendit, kuten tekoäly ja kiertotalous, tuovat mukanaan valtavia mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita. Eurooppalaisen elämäntavan säilyttämiseksi ja parantamiseksi Euroopan on syvennettävä innovointivalmiuksiaan.

Lue lisää komission 15.5. julkaisemasta lehdistötiedotteesta: ”Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma: Euroopan mahdollisuus muokata tulevaisuutta”