Uudessa tutkimuksessa analysoidaan seitsemää lohkoketjumenetelmään perustuvaa palvelua

Osana ISA²-ohjelman ELISE Actionia (European Location Interoperability Solutions for e-Government) on julkaistu tutkimus “Blockchain for digital government – An assessment of pioneering implementations in public services”. Tutkimuksessa analysoidaan seitsemää lohkoketjumenetelmään perustuvaa palvelua, jotka on kehitetty Euroopassa. Palvelut on kehitetty yhdessä kansallisen ja paikallisen julkisen hallinnon kanssa.

Tutkimuksessa on analysoitu kokonaisvaltaisesti palveluiden institutionaalisia, toiminnallisia, teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia. Lisäksi jokaisen palvelun potentiaali EU-tason käyttöön ottoon on otettu tutkimuksessa huomioon. Tutkimuksessa on myös huomioitu, että lohkoketjumenetelmä voi vähentää byrokratiaa, sujuvoittaa hallinnollisia prosesseja, sekä lisätä julkisen kirjanpidon luotettavuutta.

Lohkoketjumenetelmän hyödyt ja haitat ovat kuitenkin vielä jossain määrin epäselviä, vaikkakin meneillään olevista projekteista on nähtävissä sen tarjoavan hyötyjä myös kansalaisille.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin täällä.