Uudessa Leipzigin peruskirjassa linjataan EU:n kaupunkipolitiikkaa

Eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa uudistettiin Saksan EU-puheenjohtajuuskaudella. Saksa järjesti 30.11. epävirallisen kaupunkiasioiden ministerikokouksen, jossa hyväkstyttiin New Leipzig Charter – The transformative power of cities for the common good. Alkuperäinen Leipzigin peruskirja on vuodelta 2007. Se on keskeinen kestävää eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa määrittelevä asiakirja, joten sen uudistaminen on tärkeä virstanpylväs uuden EU-rahoituskauden alla.

Uusi Leipzigin peruskirja korostaa kaupunkien asemaa yhdennettyjen ja kestävien kaupunkikehitysstrategioiden laatimisessa ja niiden toteuttamisessa kaupungeille kokonaisuudessaan, ei vain joissakin niiden osista. Peruskirja tukee EU:n koheesiopolitiikkaa, ohjelmatyötä ja sitä raamittavaa kestävän kaupunkikehityksen viitekehystä. Peruskirjan hyväksyminen merkitsee sitä, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toteuttamaan asiakirjan sisältöjä kaupunkipolitiikoissaan.

Asiakirjassa vaaditaan kaupungeille vahvempaa asemaa kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa sekä riittävää rahoitusta. Lisäksi esitetään viitekehys kaupunkipolitiikan monitasoiseen hallintoon. Kaupunkien yhteyksien vahvistaminen eri hallinnon tasoihin korostuu – niin kansallisesti kuin globaalisti.

Uudessa Leipzigin peruskirjassa on yhä kyse kestävästä ja yhdennetystä kaupunkikehityksestä, mutta uudet haasteet kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio, korona ja elpyminen näkyvät nyt päivitetyssä asiakirjassa.

The New Leipzig Charter is also accompanied by an Implementing document which intends to guide the next phase of the Urban Agenda for the EU according to renewed parameters.

The New Leipzig Charter – The Transformative Power of the Cities for the Common Good (30.11.2020)

Eurocities: What is the New Leipzig Charter? (1.12.2020)