Uuden eurooppalaisen Bauhausin yhteissuunnittelu käynnistettiin – lähde muokkaamaan aloitetta!

Euroopan komissio ilmoitti 18.1. käynnistävänsä suunnitteluvaiheen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa. Se on ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke, jonka tavoitteena on yhdistää suunnitteluun, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat. Näin pyritään tukemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Uuden aloitteen perusarvoja ovat kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on kehittää konseptia laajalla yhteistyöllä kartoittamalla uusia ideoita, määrittelemällä kiireellisimmät tarpeet ja haasteet ja luomalla yhteyksiä eri osapuolten välille. Osana suunnitteluvaihetta komissio käynnistää tänä keväänä ”Uusi eurooppalainen Bauhaus” -palkinnon ensimmäisen kierroksen.

Kevään 2021 aikana tapahtuvan suunnitteluvaiheen jälkeen syksyllä julkaistaan ehdotuspyynnöt, joiden tarkoituksena on viedä toteutusvaiheeseen uusia ideoita vähintään viidessä kohteessa EU:ssa. Ideoille on tarjolla EU-rahoitusta kansallisella ja alueellisella tasolla. Toteutusvaiheen pilottihankkeissa kehitetään esteettisesti toimivia, kestäviä ja osallistavia uusia ratkaisuja. Tämän jälkeen ideoita ja toimintamalleja levitetään uusiin hankkeisiin sekä verkostoidaan alaa ja edistetään tiedonvaihtoa niin Euroopassa kuin laajemminkin.

Aloitteella kehitetään siis innovatiivinen ympäristö, joka tukee ja nopeuttaa vihreää siirtymää yhdistämällä kestävän kehityksen periaatteet ja estetiikan. Hanke toimii siltana taide- ja kulttuurimaailman ja tieteen ja teknologian välillä. Sillä tavoitellaan laajaa systeemistä muutosta ja jokapäiväisten ongelmia ratkaisemista. Hankkeella pyritään edistämään kohtuuhintaisia sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistäviä ratkaisuja sekä helpottavan asuntopulaa.

Tammikuussa avatulla Uusi eurooppalainen Bauhaus -verkkosivustolla aiheesta kiinnostuneet voivat jakaa esimerkkejä, ratkaisuja ja ajatuksia siitä miten hanketta olisi kehitettävä. Mukaan kutsutaan esim. taiteilijoita, sunnittelijoita, insinöörejä, tutkijoita, yrittäjiä, arkkitehtejä ja opiskelijoita. Tiiviisti mukaan haluavat organisaatiot voivat sivuille ilmoittaa ryhtyvänsä kumppaneiksi.

Komissio aikoo tänä vuonna lisäksi palkita esimerkkejä, jotka ovat aloitteen mukaisia. Näin herätetään keskustelua elinympäristöjemme kehittämisestä.

Euroopan komission lehdistötietote: Uusi eurooppalainen Bauhaus – suunnitteluvaihe käyntiin