Uudella aloitteella helpotetaan suomalaisten pk-yritysten rahoitusta

Uudella aloitteella helpotetaan suomalaisten pk-yritysten rahoitusta

Euroopan investointipankin, Euroopan komission ja Suomen valtion yhteinen SME Instrument Finland on julkisen ja yksityisen sektorin yhteishanke, jonka tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoituksensaantia ja siten nopeuttaa Suomen talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Rahastoa hallinnoi Euroopan investointirahasto ja kumppaneina on tällä hetkellä kolme suomalaista pankkia. Aloitteeseen sijoitetaan 40 miljoonaa euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastosta ja Suomen valtiolta saatavaa julkista rahaa. Tämän sijoituksen avulla tavoitellaan vähintään 220 miljoonan euron verran lainoituksia pk-yrityksille.

SME Instrument Finland on osa SME Initiative -aloitetta, jossa ovat Suomen lisäksi mukana Bulgaria, Malta ja Espanja. Saatavilla oleviin rahoituksiin ja rahoituksen myöntäjiin voi tutustua tästä.