Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio aloitti joulukuussa

Euroopan parlamentti antoi hyväksynnän tulevalle Ursula von der Leyenin johtamalle Euroopan komissiolle 27.11.2019. Äänin 461-157 uusi komissio aloittaa työnsä ensimmäinen joulukuuta lähtien. Tyhjiä ääniä annettiin 89.

Komission toimintaa tulee jatkossa määrittämään kuusi teemaa:

1. A European Green Deal. Komission tavoitteena on, että Eurooppa on ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Eurooppaan tullaan tekemään myös ilmastolainsäädäntöä ja tavoite on olla hiilineutraali 2050 mennessä. Siirtymä kohti ilmastoneutraliteettia tehdään reilusti.

2. An economy that works for people. Ilmastoneutraliteettitavoitteet tulee rakentaa resilientin talouden päälle. Komissio tulee tukemaan erityisesti pk-yrityksiä, tiivistämään EU:n talous- ja rahaliittoa ja korostaa myös talouden sosiaalista puolta.

3. A Europe fit for the digital age. Eurooppaan tullaan säätämään digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvää lainsäädäntöä. Komission tavoitteena on myös tarjota parempia mahdollisuuksia kouluttautua ja saada tietotaitoa digitalisaatioon liittyen.

4. Protecting our European way of life. Euroopan tulee ylläpitää turvallisuutta ja samanaikaisesti vaalia oikeusvaltion periaatteita. Teemassa otetaan kantaa myös Euroopan rajoihin, maahanmuuttoon sekä sisäiseen turvallisuuteen.

5. A stronger Europe in the world. Euroopan tulee olla jatkossakin vahva toimija kansainvälisesti. Tämä taataan esimerkiksi vahvan, avoimen ja reilun kaupan agendalla. Komission tahtotilana on tehdä Euroopan unionista entistä vahvempi toimija.

6. A new push for European democracy. Komissio haluaa taata euroopan kansalaisille mahdollisuudet tulla kuulluksi. Teemassa otetaan kantaa myös Euroopan parlamentin rooliin sekä muun muassa Spitzenkandidaten -menettelytapaan.

Tutustu ohjelmaan täältä.

Puheessaan, jonka von der Leyen antoi parlamentille, hän korostaa tulevan komission tasa-arvoisuutta. Von der Leyen painottaa Euroopan vahvaa johtajuutta erityisesti rauhankysymyksissä sekä yhtenäisyydessä.

Tärkeäksi teemaksi von der Leyen nostaa myös ilmastonmuutoksen ja European Green Deal -paketin. Euroopan teollisuuden siirtymisen kohti ilmastoneutraalisuutta tulee olla oikeudenmukainen ja reilu.

Yksi kantavista teemoista von der Leyenin puheessa on myös digitalisaatio ja sen tuomat toimintamahdollisuudet. Hän korostaa, että Euroopan tuleekin yhdistää ilmastoneutraalisuus ja digitalisaatio, ja niiden kautta vahvistaa Euroopan teollisuutta sekä innovaatiopotentiaalia.

Puheen aikana hän toi myös ilmi, että innovaatio- ja nuorisoasioiden komissaari Mariya Gabrielin salkku nimetään uudelleen innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus ja nuorisosalkuksi.

Lue koko puhe täältä.