Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio aloittaa joulukuussa

Euroopan parlamentti antoi hyväksynnän tulevalle Ursula von der Leyenin johtamalle Euroopan komissiolle 27.11.2019. Äänin 461-157 uusi komissio aloittaa työnsä ensimmäinen joulukuuta lähtien. Tyhjiä ääniä annettiin 89.

Puheessaan, jonka von der Leyen antoi parlamentille, hän korostaa tulevan komission tasa-arvoisuutta. Von der Leyen painottaa Euroopan vahvaa johtajuutta erityisesti rauhankysymyksissä sekä yhtenäisyydessä.

Tärkeäksi teemaksi von der Leyen nostaa myös ilmastonmuutoksen ja European Green Deal -paketin. Euroopan teollisuuden siirtymisen kohti ilmastoneutraalisuutta tulee olla oikeudenmukainen ja reilu.

Yksi kantavista teemoista von der Leyenin puheessa on myös digitalisaatio ja sen tuomat toimintamahdollisuudet. Hän korostaa, että Euroopan tuleekin yhdistää ilmastoneutraalisuus ja digitalisaatio, ja niiden kautta vahvistaa Euroopan teollisuutta sekä innovaatiopotentiaalia.

Puheen aikana hän toi myös ilmi, että innovaatio- ja nuorisoasioiden komissaari Mariya Gabrielin salkku nimetään uudelleen innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus ja nuorisosalkuksi.

Lue koko puhe täältä.