Euroopan innovaationeuvosto (EIC) rahoitti 108 innovaatioprojektia – mukana myös pirkanmaalaisia!

Euroopan innovaationeuvosto (EIC) on myöntänyt viimeisimmällä hakukierroksellaan rahoitusta yhteensä 210 miljoonaa euroa. Euroopan innovaationeuvosto on myöntänyt pk-instrumentin kakkosvaiheen rahoitusta ja Fast Track to Innovation -rahoitusta yhteensä 108 hankkeelle. Jokainen hanke saa 0.5-3 miljoonaa euroa. Nyt valittujen hankkeiden teemoja ovat esimerkiksi kierrätettävät keittiön pöytätason materiaalit, simulaatioalusta neurokirurgiaan ja tuulivoiman kerääminen leijojen avulla.

Rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä niiden innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen demonstroinnissa, testauksessa, pilotoinnissa ja skaalaamisessa. Erityisesti haetaan kasvuhakuisia ja innovatiivisia yrityksiä.

Pirkanmaa menestyi osana rahoitusta saaneita suomalaisia yrityksiä, sillä pirkkalalainen Biomendex Oy sai rahoitusta 2,2 miljoonaa euroa. Edellisellä kierroksella myös Ylöjärveltä ponnistava Global Ecoprocess Services Oy sai 1,9 miljoonan euron rahoituksen.

Kokonaisuudessaan Euroopan laajuisesti tällä kaudella pk-instrumentti -rahoitusta on saanut yhteensä 5171 hanketta. Suomalaisista 163 hanketta on saanut rahoitusta ohjelman avulla. Pirkanmaalaisia hankkeita on rahoituksen saaneiden joukossa yhteensä 18, jakautuen 17 eri toimijalle.

Pk-instrumentit ovat nykyisin EIC Accelerator -osiossa Euroopan innovaationeuvoston pilotissa (EIC pilot). Myös Fast-Track to Innovation (FTI), Future and Emerging Technologies (FET) ja Horisontti-palkinnot kuuluvat Euroopan innovaationeuvoston pilotin alaisuuteen. Vuonna 2021 Euroopan innovaationeuvosto aloittaa toimintansa täysimittaisesti Euroopan Horisontti -rahoitusohjelmaan sisällytettynä.

Seuraavat cut off date -päivämäärät EIC Accelerator – ja Fast Track to Innovation -rahoituksille ovat 9.10.2019 ja 22.10.2019.

Lue lisää täältä.