Urban Innovative Actionsin toinen ehdotuspyyntö on avattu

Urban Innovative Actionsin toinen ehdotuspyyntö on avattu

Urban Innovative Actions -aloitteen toinen haku on alkanut. Haku on avoinna 16.12.2016-14.4.2017. Rahoitusta myönnetään kiertotalouden, urbaanin liikkuvuuden sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien integroinnin hankkeisiin. Teemoista on kirjoitettu kattavammin tässä uutisessamme.

Euroopan komission Urban Innovative Actions -aloite on alueellisille julkisille toimijoille suunnattu rahoitusohjelma. Se keskittyy 12 eri teemaan, joista kuhunkin hakukierrokseen valikoidaan kolmesta neljään teemaa. Euroopan aluekehitysrahastosta rahoituksensa saava ohjelma tukee kaupunkimaisten alueiden kehittämistä rahoituskaudella 2014–2020 yhteensä 372 miljoonalla eurolla. Yksittäinen projekti voi saada rahoitusta enintään viisi miljoonaa euroa. UIA:n osuus projektin rahoituksesta on enintään 80 prosenttia ja projektin omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 prosenttia.

UIA-aloitteen hakuun voi osallistua yli 50 000 asukkaan kaupunkialuetta edustava julkinen alueellinen toimija tai yli 50 000 asukkaan kaupunkialuetta edustava enimmillään kolmen julkisen alueellisen toimijan yhteenliittymä. Useamman julkisen toimijan yhteenliittymän tulee kuitenkin olla projektin kannalta perusteltua ja tuottaa sille lisäarvoa. Yhteenliittymässä jonkun toimijoista on myös otettava vetovastuu projektista, jos yhteenliittymä ei ole itsessään oikeustoimikelpoinen. Sama julkinen toimija voi ehdottaa vain yhtä projektia hakua kohden. Aloitteen hauissa ei siis ole asetettuna teemakohtaisia kiintiöitä rahoituksen jakamisen suhteen, vaan vain parhaat ehdotukset saavat rahoitusta.

Marraskuussa järjestetyn infopäivän materiaaliin voi tutustua täällä.

Lue lisää täältä.