URBACT luomassa uusia hyvien käytäntöjen siirtoverkostoja

URBACT luomassa uusia hyvien käytäntöjen siirtoverkostoja

URBACT III -ohjelman ehdotuspyynnössä keskitytään uusien ”siirtoverkostojen” (Transfer Networks) luomiseen. Verkostojen tavoitteena on auttaa kaupunkeja hallinnoimaan kestäviä kaupunkistrategioita. Siirtoverkostojen odotetaan tukevan koko Euroopan laajuista, järjestelmällistä tiedonvaihtoa ja oppimista. Verkostot tarjoavat kaupungeille mahdollisuuden soveltaa ja uudelleen käyttää menestyksekkäitä Hyviä Käytäntöjä integroidun kaupunkipolitiikan toteuttamiseksi.

Verkostoihin haetaan kaupunkeja, jotka ovat kiinnostuneita siirtämään jonkun URBACT:in 97 Hyvästä Käytännöstä omalle alueellensa (näitä kaupunkeja kutsutaan nimellä Transfer Cities/Project Partners), tai kaupunkeja, joille on myönnetty URBACT:in Good Practice-tunnustus ehdottamastaan hyvästä käytännöstä, ja jotka haluavat jakaa tietojansa tai jalostaa omaa metodologiaansa asiantuntijoiden avulla (nämä kaupungit ovat nimeltään Good Practice Cities/Lead Partners).

Yksi kaupunki voi olla Transfer City vain yhdessä verkostossa. Good Practice City voi olla mukana kahdessa verkostossa; yhdessä Lead Partnerina ja toisessa Project Partnerina. Ohjelmaan otetaan enintään 25 siirtoverkostoa.

Ohjelma toimii kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tarkoitus on kehittää yhteinen ymmärrys siirrettävistä hyvistä käytännöistä kahden kumppanikaupungin kanssa, lujittaa yhteistyötä tutustumalla menestyvään tiedonsiirtoon paikalliskontekstissa, ja avata yhteistä metodologiaa siirtotoiminnassa. Ensimmäinen vaihe kestää kuusi kuukautta. Kakkosvaiheessa hyväksytyt verkostot aloittavat 24 kuukautta kestävän aktiviteettien toimeenpanon kansainvälisellä ja alueellisella tasolla.

Ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Ohjelman molempien vaiheiden yhteisbudjetti on 600 000 €, josta EAKR:n rahoitus pitkälle kehittyneille alueille on 70% (vähemmän kehittyneille alueille rahoituksen osa 85%).

Haku ykkösvaiheeseen on avoinna 10.1.2018 asti. Valitut verkostot aloittavat kuuden kuukauden prosessin, jonka aikana ne laajentuvat alkuperäisestä kolmesta kumppanista enintään kahdeksan kumppanin verkostoksi. Tässä toisessa vaiheessa on vielä mahdollisuus liittyä Project-kumppanina siirtoverkostoon.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet ja -kriteerit löydät täältä.