Urbact IV etenee

2021-2027 rahoituskauden Urbact IV ohjelman haut lähestyvät. Urbact on yksi alueellisen yhteistyön ohjelmista. Urbact IV tarjoaa aikaisempaa useammalle kunnalle ja kaupungille sekä jatkuvia että uusia mahdollisuuksia muuntua reilummiksi, vihreämmiksi ja tuotteliaammiksi toteuttaen näin uudessa Leipzigin peruskirjassa määriteltyjä tavoitteita kestävästä kaupunkikehityksestä.

Urbact IV yhteistyöohjelma on jätetty Euroopan komissiolle kuultavaksi. Seuraavat vaiheet tämän jälkeen ovat: komission sisäinen lausuntokierros ohjelman sisällöstä, hallintoviranomaisen tarkastus komission palautteen ja jäsenvaltioiden hyväksynnän perusteella, viimeinen palautus komissiolle hyväksyttäväksi ja lopuksi Urbact IV seurantakomitean ensimmäinen kokous. Tähän prosessiin menee arviolta yhteensä 6-9 kuukautta, jolloin Urbact IV ensimmäinen rahoitushaku avautuu todennäköisesti syksyllä 2022.

Urbact IV -ohjelman yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, mutta ohjelma jatkaa kaupunkien välisten verkostoitumisen mahdollisuuksien tukemista yhteisten teemojen, varsinkin vihreyden, sukupuolen ja innovaatioiden jakamisen painopisteiden tiimoilta. Lue lisää ohjelmasta täältä.

Kesällä pidetään Urbact City Festival -tapahtuma Pariisissa, 14. -16.6.2022. Tapahtumassa voi oppia lisää tulevasta rahoitusohjelmasta ja aloittaa kumppanuuksien luominen uuden rahoitusohjelman alaista Urbact-verkostoa ja hankkeita varten.