Unionin tila: alueiden ja kaupunkien näkökulma

Unionin tila: alueiden ja kaupunkien näkökulma

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti ensimmäisen Unionin tila puheen alueiden ja kaupunkien näkökulmasta. Lambertz korosti puheessaan erityisesti alueiden ja kaupunkien tärkeyttä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Lambertzin mukaan juuri alueet johtavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Aluehallinto on myös lähempänä kansalaisia ja niillä on Lambertzin mukaan suuri rooli dialogin edistämisessä ja kansalaisten luottamuksen vahvistamisessa.

Lambertz puhui myös sosiaaliturvajärjestelmän lujittamisesta kaikkialla Euroopassa ja huomautti EU:n tarvitsevan vahvan sosiaalisen mallin, joka takaa suojan kaikille kansalaisille. Lambertz painottikin koheesiopolitiikan tärkeyttä ja korosti, että koheesiopolitiikan rahoituksen tulee säilyä nykytasolla. Lambertzin mukaan tämä on elintärkeää alueiden kehitykselle ja menestykselle.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk yhtyi Lambertzin näkemyksiin ja korosti alueiden ja kaupunkien tärkeyttä Euroopan itseluottamuksen ja hyvinvoinnin takaamisessa.

Puheen kokonaisuudessaan löydät täältä.