Tutustu vuoden 2022 strategisen ennakoinnin raporttiin

Komission alainen JCR (Joint Research Centre) julkaisi 29.6.2022 tämän vuoden strategisen ennakoinnin raportin “Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteenkytkeminen uudessa geopoliittisessa ympäristössä”. Raportissa esitellään kymmenen keskeistä toiminta-alaa, joiden tavoitteena on edistää vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumista. Tavoitteena on maksimoida johdonmukaisuus sekä yhteensopivuus ilmasto- ja digitalisaatiopyrkimysten välillä. Näin EU vahvistaa monialaista kriisinsietokykyään ja avointa strategista riippumattomuuttaan ja on paremmin valmistautunut uusiin globaaleihin haasteisiin lähestyttäessä vuotta 2050. 

Kymmenen keskeistä toiminta-alaa ovat:

  1. Kriisinsietokyky ja avoin strateginen riippumattomuus
  2. Vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvä diplomatia
  3. Kriittisten materiaalien ja hyödykkeiden saanti
  4. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
  5. Koulutusjärjestelmät
  6. Tulevaisuussuuntautuneet investoinnit
  7. Seurantakehykset
  8. Tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava sääntelykehys sisämarkkinoille
  9. Standardoinnin globaali näkökulma
  10. Kyberturvallisuuden ja tietoturvallisen datan yhteiskäyttö

Lue lisää raportista ja kymmenestä keskeisestä toiminta-alasta täältä.