Tutustu uuteen Euroopan kaupunkialoitteeseen 2021–2027

Euroopan komissio on laatinut julkaisun EU:n kaupunkialoitteesta (EUI), joka on osa komission ehdotusta aluekehitysrahoitus-asetukseksi. Julkaisu esittelee uuden lähestymistavan kaupunkipolitiikkaan, sekä ehdottaa miten kaupunkipolitiikkaa voitaisiin tehdä paremmin seuraavalla rahoituskaudella. Julkaisu perustuu komission EAKR-asetusehdotukseen.

Julkaisussa esitellään uusi aloite, johon on koottu kuluvan rahoituskauden kaupunkeja koskevat aloitteet yhtenäiseksi kaupunkialoitteeksi. Komissio ehdottaa aloitteen rahoitukseksi 500 miljoonaa euroa. Ehdotuksella pyritään yhdentämään toimintatapoja ja rakentamaan parempaa kokonaisuutta nykyisen ohjelmakauden hajanaisemman hallintorakenteen ja sidosryhmien edustuksen sijaan.

Ehdotuksella tuetaan kaupunkikehityksen kestäviä, yhdennettyjä ja osallistavia lähestymistapoja, sekä mahdollistetaan vahvemman yhteyden luominen relevantteihin EU:n politiikkoihin, etenkin koheesiopolitiikan investointeihin. Tämä mahdollistetaan tukemalla kaupunkien toimijoita, innovatiivisia toimia, sekä viestintää.

Lue lisää ja lataa julkaisu täältä.