Tutustu Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan sekä Luova Eurooppa -hakuihin

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tarkoitus on tukea aktiivista kansalaisuutta. Ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat kansalaisten osallistumista päätöksentekoon ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Ohjelmaan voivat osallistua esimerkiksi kunnat ja maakunnat, oppilaitokset sekä EU-politiikan organisaatiot. Ohjelma koostuu neljästä erilaisesta hanketuesta: Eurooppalainen muistiperintö, Town twinning, Kuntien yhteistyöverkostot sekä Kansalaishankkeet.

Kansalaisten Eurooppa -haut eivät ole vielä auki, mutta niiden tiedot sekä sulkeutumispäivät ovat julkaistu. Voit tutustua eri hanketukien hakukierroksiin eräpäivineen täältä.

Luova Eurooppa -rahoitusohjelmassa puolestaan rahoitetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelma koostuu kulttuurin alaohjelmasta, median alaohjelmasta sekä monialaisesta toimintalinjasta. Ohjelmalla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä, joten usein hakijoina toimivat joukko erilaisia organisaatioita eri maista.

Viimeisen vuoden rahoitushaut ovat nyt auki. Voit tutustua avoinna oleviin hakuihin täältä. Huomaathan, että osa hauista sulkeutuvat jo vuoden 2019 puolella.