Tutustu Innovation Radar -aloitteeseen

Innovation Radar on Euroopan komission tukema aloite, jonka kautta tunnistetaan Horisontti 2020 -rahoitusohjelman alaisia korkean potentiaalin innovaatioita ja niiden takana olevia tahoja. Aloite tukee innovaatioita luovia tahoja tarjoamalla heille erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttavat heitä tuomaan innovaationsa markkinoille. Innovation Radar keskittyy dataan ja sen analysoimiseen. Innovation Radarin toimijat arvioivat innovaatioiden kypsyyttä, tarjoavat ohjausta ja tietoa hankkeiden aikana siitä, miten innovaatiot voidaan tuoda parhaiten markkinoille sekä tukevat innovaattoreita haasteissa, kuten verkostoitumisessa ja tekijänoikeuskysymyksissä.

Innovation Radar kattaa kaikki ICT-alan tutkimus- ja/tai innovaatioprojektit, jotka komissio on julkaissut Horisontti 2020-rahoitusohjelman alla. Jäsenvaltioista muun muassa Suomi on allekirjoittanut Innovation Radar -julistuksen, jonka perusteella sitoumuksen antaneet valtiot edistävät työkalun käyttöä.

Euroopan komissio on kiinnostunut tekemään yhteistyötä myös alueiden kanssa Innovation Radar -aloitteessa. Lisäksi erilaisiin EU-hankkeisiin osallistuvat tahot voivat hyötyä aloitteesta. Kysy lisää EU-toimistosta!

Lue lisää täältä ja täältä.

Voit tutustua EU-rahoitteisiin innovaatioihin työkalun avulla täältä.