Tutustu EPC:n “An Industry Action Plan for a more competitive, sustainable and strategic European Union” -julkaisuun

Teollisuus Euroopassa kohtaa suuren määrän erilaisia muutoksia ja megatrendejä, joihin on syytä varautua. Kansainvälisen kaupan hidastuminen, protektionismin nousu sekä teknologioiden kehittäminen yhä enenevissä määrin Euroopan ulkopuolella asettavat Euroopan teollisuus- ja innovaatiotoiminnalle haasteita.

European Policy Centre (EPC) julkaisi kokoelman, jossa tuodaan esiin EU:n teollisuussektoria sekä esitetään politiikkasuosituksia ja ehdotuksia, miten tilannetta voitaisiin hallita. Julkaisua on työstetty useissa tapaamisissa ja työpajoissa, joista yksi on pidetty myös Tampereella.

Julkaisun tulosten viisi lopputulemaa ovat:

  1. Sisämarkkinat tulee saada toimivaksi
  2. Innovaatiopolitiikkaa ja teknologista suvereniteettiä tulee vahvistaa
  3. Strateginen ja vastavuoroinen toimintatapa tulee olla keskiössä
  4. Teollisen muutoksen tulee olla reilu
  5. Teollisuuden tulee huomioida ilmastoneutraalisuus

Tutustu julkaisuun kokonaisuudessaan täältä.

Maantieteellisesti reilu EU:n teollisuuden strategia

European Policy Centren analyytikko Marta Pilati on kirjoittanut teemaan liittyen myös julkaisun, jossa hän esittelee maantieteellisesti reilua EU:n teollisuuden strategiaa. Teollinen muutos kohti kestävämpää, teknologisempaa ja osaamisintensiivisempää taloutta tuo mukanaan menestystä, mutta alueellisen tasapainon näkökulmasta voi myös syventää alueiden eroavaisuuskuilua. Julkaisussa keskitytään lähestymään teemaa kansainvälisen kilpailun, avainteknologioiden ja kestävien ratkaisujen näkökulmasta.

Tutustu julkaisuun tarkemmin täältä.