Tutkimuspääosaston uudelleenorganisointi sujuvoittaa päätöksentekoa

Euroopan komission tutkimuspääosaston uudelleenorganisointi on saatu päätökseen huhtikuussa. Sillä yhdennetään henkilöstön työskentelytapoja ja lisätään yhteistyötä tavanomaisten hallinnollisten rajojen yli. Uudistuksella modernisoidaan ja edistetään hallinnon päätöksenteon sujuvuutta. Uudelleenorganisoinnilla halutaan hajottaa tutkimuspääosaston sisälle muodostuneet, sekä muiden pääosastojen väliset siilot. Uuden rahoituskauden alkaessa tämän toivotaan nopeuttavan ja ketteröittävän yhteistyötä laajalti.

Uudelleenorganisoitu tutkimuspääosasto aloittaa toimintansa 1. kesäkuuta 2019. Uudelleenorganisointi ei aiheuta henkilöstön määrässä muutoksia, sen sijaan monet työtehtävät muotoillaan sisäisesti uudelleen. Muutos vaikuttaa noin 1450 henkilön päivittäiseen työnkuvaan.

Näin suuren organisaation uudelleen organisoinnilla on vaikutuksia myös muiden tahojen toimintaan. Muutoksen myötä monen tutkimuspääosaston kanssa yhteistyössä työskentelevän toimijan on syytä miettiä uudelleen omia yhteydenpitoreittejään komissioon.

Lue lisää täältä.