Tutkimusinfrastruktuurit ja EU-rahoitus – mahdollisuuksia ja haasteita

Science|Business on julkaissut kiinnostavia artikkeleita liittyen tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen niin Horisontti 2020 -rahoituksella kuin rakennerahastoilla. Aihe on ajankohtainen nyt, kun valmistellaan seuraavaa rahoituskautta ja mietitään mihin rahaa käytetään. Miten parannetaan eri rahoituslähteiden yhteiskäyttöä? Kuinka varmistetaan tutkimusinfrastruktuuri-hankkeiden korkea laatu ja kestävyys? Lue lisää artikkeleista:

European research infrastructures call for smoother interplay between funding sources
Toimivat vaativat komissiota parantamaan tutkimusinfrastuktuureja koskevia sääntöjä ja rahoitusmekanismeja. Ei riitä, että rahoitetaan tutkimusinfrastruktuurin rakentamista ja toimintakuluja, on myös varmistettava niiden pitkän aikavälin kannattavuus.

Can research and regional programmes work together? 
Kuusi ajatusta kuinka parantaa synergioita eli eri EU-rahoituslähteiden yhteiskäyttöä.

How to build research infrastructures with regional funds
Tutkimusinfrastruktuuri-hanke-esimerkki Romaniasta, jossa otetaan vuoden 2019 lopulla käyttöön 300 miljoonan euron arvoinen Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) -laitos. Se on ensimmäinen tutkimusinfrastruktuuri-hanke, joka on rahoitettu pääosin rakennerahastovaroin. Hallinnollisia ja byrokraattisia haasteitakin on ollut.