Tutkimus: Kuinka rakenne- investointirahastot tuovat lisäarvoa yhdennetyille alueinvestoinneille

Euroopan komissio on julkaissut tutkimuksen, jossa arvioidaan mitä lisäarvoa mahdollisuus käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastoja kestävään kaupunki- ja aluekehittämiseen on tuonut. Tutkimustulokset osoittavat, että etenkin kestävään kehitykseen tähtäävien aluestrategioiden käyttöönotto on selvästi lisääntynyt kaudella 2014-2020. Alueellisten strategioiden luominen ja toimeenpano on myös edistänyt innovatiivista ajattelua ja toimintaa, kuten esimerkiksi hallinnon yhteistyömallien luomista.

Tutkimuksessa todetaan, että alueellisten strategioiden käyttöönottoa on mahdollisuus lisätä muun muassa säädöksiä yksinkertaistamalla ja lisäämällä joustavuutta ohjelmasuunnitteluun. Jotta mahdollistetaan strategioiden tehokas toimeenpano, tarvitaan instituutioiden kapasiteetin kasvattamista ja kansalaisten parempaa osallistamista. Myös strategioiden toteutumisen valvomista ja arviointia tulisi tehostaa.

Lue lisää