Turvallisuusklustereita haetaan yhteistyöhön kansainvälisten teollisuusklustereiden kanssa

Turvallisuusklustereita haetaan yhteistyöhön kansainvälisten teollisuusklustereiden kanssa

EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) etsii turvallisuusklustereita kansainvälistymään ja verkottumaan puolustus- ja turvallisuussektorin ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää ja panna toimeen yhteisiä strategioita kaksikäyttötekniikalle, tuotteille ja palveluille EU:n ulkopuolisiin maihin.

Hakijoita kutsutaan osallistumaan “European Strategic Cluster Partnership – Going International”(ESCP-4i)-kumppanuusohjelman luomiseen. Ohjelman tarkoituksena on kehittää yhteinen kansainvälistymisstrategia pk-yrityksille tietyille ulkomaan markkinoille.

Hakijoiden tulee muodostaa konsortio, joka edustaa klusteriorganisaatioita tai yritysverkostoja, ja joka on rekisteröitynyt tai aikoo rekisteröityä European Cluster Collaboration Platform (ECCP):iin. Hakea voivat vain organisaatiot, jotka on perustettu EU-maassa. Hakijaorganisaatioiden tulee muodostaa konsortio, joka koostuu vähintään kolmesta eri klusterista tai yritysverkostosta, jotka on perustettu kolmessa eri EU-maassa. Ainakin yhden klusterin tai yritysverkoston tulee toimia puolustusalalla.

Hausta rahoitetaan neljä hanketta. Projektien rahoitukseen korvamerkitty kokonaisbudjetti on 800 000 €. Rahoitustuki per projekti on enintään 200 000 €. Tuki rajoittuu 75% korvaukseen kelpoisista kuluista.

Hakuaika päättyy 13.12.2017

Lisätietoja ja hakuohjeet löydät täältä.