Tukea ukrainalaisten kulttuurihankkeisiin

Culture Helps -hanke auttaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamana ukrainalaisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa tai kotimaansa. Hankkeesta jaetaan rahoitusta kulttuurihankkeille, joiden avulla edistetään ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihin. Kulttuurin avulla autetaan ukrainalaisia, ja samalla hanke pyrkii vahvistamaan osaamista kulttuurin keinoin tapahtuvan kotoutumisen edistämisessä ja sotatraumojen käsittelyssä.

Hanke tarjoaa vuosien 2023–2025 aikana matalan kynnyksen rahoitusta sotaa pakenevien parissa työskenteleville kulttuurialan ammattilaisille ja kulttuurin keinoin integroitumista edistäville hankkeille. Culture Helps tarjoaa kolmenlaisia avustuksia.

Tarjolla on apurahaa Ukrainassa asuville tai sieltä pois lähteneille kulttuurialan ammattilaisille, jotka työskentelevät ukrainalaispakolaisten parissa, hankeavustuksia toimintaan, jolla edistetään kotinsa jättäneiden ukrainalaisten ja erityisesti perheiden integroitumista uusiin yhteisöihin, avustuksia eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin Ukrainan ja 1–2 muun Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvan maan välillä. Samoin näillä hankkeilla helpotetaan sotaa paenneiden perheiden ja erityisesti lasten integroitumista uusiin yhteisöihinsä.

Lisäksi Culture Helps -hanke kokoaa kulttuurialalle menetelmäoppaan sotakokemuksista kärsivien kanssa toimimiseen ja järjestää menetelmien käyttöönottoa tukevia webinaareja.

Lähde:

Culture Helps avasi rahoitushaut kulttuurihankkeille ukrainalaisten auttamiseksi | Opetushallitus (oph.fi)