Tšekin EU-puheenjohtajuuskausi alkoi

Tšekin EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi alkoi 1.7.2022. Tšekki on määrittänyt painopisteet, joihin se haluaa keskittyä puolen vuoden mittaisella puheenjohtajuuskaudellaan.

Ukrainan pakolaiskriisin hallinta ja sodanjälkeinen jälleenrakentaminen

Tšekki tukee puheenjohtajuuskaudellaan EU:n pyrkimyksiä puolustaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Tšekin mukaan EU:n on myös ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin massiivisen pakolaiskriisin hoitamiseksi. Puheenjohtajavaltio haluaa myös keskittyä Ukrainan sodanjälkeiseen jälleenrakennukseen, jossa keskitytään kriittisen infrastruktuurin palauttamiseen, peruspalvelujen varmistamiseen, joustavuuden vahvistamiseen sekä talouden elpymiseen ja vakauteen Ukrainassa. 

Energiavarmuus

EU ei voi olla riippuvainen maista, jotka uhkaavat sen turvallisuutta, ja sen on siksi katkaistava riippuvuus Venäjän kaasusta, öljystä ja hiilestä. Tšekki painottaa EU:n energiaturvallisuuskysymyksiä sekä REPowerEU:n täytäntöönpanon nopeuttamista. Puheenjohtajavaltio käsittelee myös energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä, sekä ydinenergian roolia EU:n energiavarmuuden varmistamisessa ja ilmastotavotteissa.  

Euroopan puolustusvoimavarojen ja kyberturvallisuuden vahvistaminen

Tšekki keskittyy kaudellaan vahvistamaan turvallisuus- ja puolustusvalmiuksia erityisesti yhteistyössä Naton kanssa. Puheenjohtajavaltio kiinnittää huomiota myös yhteistyöhön ja investointeihin teknologisen riippuvuuden vähentämiseksi. Tšekki keskittyy lisäksi niin sanotun hybridityökalupaketin nopeaan kehittämiseen, disinformaation torjuntaan ja kyberavaruuden turvallisuuteen.

Euroopan talouden strateginen resilienssi

Tšekki pyrkii nopeuttamaan kauppasopimusten tekemistä demokraattisten valtioiden kanssa ja syventämään transatlanttista yhteistyötä EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston puitteissa. Puheenjohtajavaltio pyrkii myös ottamaan käyttöön yleiseurooppalaisen välineen kansalaisten henkilöllisyyden turvallista ja luotettavaa todistamista varten, niin sanotun eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon.

Demokraattisten instituutioiden resilienssi

Puheenjohtajavaltio Tšekki keskittyy vahvistamaan niiden instituutioiden kestävyyttä, joilla on suuri vaikutus demokratian ja oikeusvaltion arvojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen EU:ssa. Tšekki pyrkii hyödyntämään kaudellaan myös Euroopan tulevaisuuskonferenssissa nousseita ajatuksia. Puheenjohtajavaltio pyrkii yhdessä muiden demokraattisten valtioiden kanssa varmistamaan, että perusoikeuksia ja -vapauksia kunnioitetaan digitaalisessa ympäristössä, ja pyrkii edistämään maailmanlaajuisia standardeja.

Lisätietoa Tšekin puheenjohtajuuskaudesta saat täältä.