Jäsenvaltiot ja komissio yhdistävät voimiaan vauhdittamaan tekoälyä Euroopassa

TIEDOTE

Komissio ehdotti huhtikuussa 2018 Euroopan tekoälystrategiassaan, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laaditaan vuoden 2018 loppuun mennessä koordinoitu tekoälysuunnitelma, jonka avulla pyritään

  1. Maksimoidaan investoinnit kumppanuuksien avulla
  2. Luodaan eurooppalaisia data-avaruuksia
  3. Edistetään osaamista, taitoja ja elinikäistä oppimista
  4. Kehitetään eettistä ja luotettavaa tekoälyä

Ehdotus perustuu kaikkien jäsenvaltioiden ja Norjan allekirjoittamaan tekoälyä koskevaan yhteistyöjulistukseen, joka julkistettiin huhtikuussa 2018 järjestetyssä Digital Day -tapahtumassa. Eurooppa-neuvosto antoi sille tukensa kesäkuussa 2018.

Julistuksessa ehdotetaan yhteisiä toimia jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja Euroopan komission välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja tehostamiseksi neljällä keskeisellä alalla, jotka ovat investointien lisääminen, datan saatavuuden lisääminen, kykyjen edistäminen ja luottamuksen turvaaminen. Koordinoinnin tehostaminen on olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi tulla maailman johtavaksi alueeksi huipputasoisen, eettisen ja turvallisen tekoälyn kehittämisessä ja käyttöönotossa. Jäsenvaltiot, Norja ja Sveitsi ovat lähteneet kehittämään ratkaisuja ja etusijalle on asetettu yleistä etua koskevia aloja, kuten terveydenhuolto, liikenne ja liikkuvuus, turvallisuus ja energia.

Lue Euroopan komission tiedote kokonaisuudessaan täältä.