Teollisuuden tulevaisuus Euroopassa

Teollisuuden tulevaisuus Euroopassa

Alueiden komitea järjesti 2.5. työpajan “The future of industry in Europe – challenges and instruments for local and regional authorities”. Tilaisuudessa keskusteltiin haasteista ja mahdollisuuksista, joita modernisaatio tuo teollisuudelle. Teollisuus on muuttunut parin vuosikymmenen aikana paljon, eikä sitä voida enää erottaa niin selkeästi palvelusektorista kuin aiemmin. Digitaaliset taidot ovat yhä suuremmissa määrin tärkeitä kaikille alasta riippumatta, ja EU:n jäsenmaiden välillä on isoja eroja siinä, miten väestöllä on digitaidot hallussa. Matalan osaamistason työntekijöiden elinikäistä oppimista pitäisi tukea paremmin, jotta he pysyvät kehityksessä mukana.

Teollisuuden menestyminen muutoksessa vaatii yhteistyötä ja kaiken kokoisten yritysten tukemista. Viranomaistahojen on tuettava sekä kansainvälistymistä että alueellisella tasolla toimimista, sillä teollisuudenalat ovat merkittäviä työllistäjiä paikallisesti. Alueellisten ekosysteemien luominen on olennaista, ja on tärkeää tarjota oikeanlaisia palveluita erilaisille yrityksille, sillä ei ole olemassa kaikille sopivaa, yhtenäistä ratkaisua teollisuuden muutoksessa pärjäämiseen.

Tilaisuudessa esiteltiin myös raportti Euroopan teollisuuden tulevaisuudesta (liitteenä). Raportti nostaa esiin Euroopan alueiden erilaiset lähtökohdat muun muassa rahoituksen saamisen ja teollisuuden erikoistumisen suhteen. Tämä haastaa paikalliset ja alueelliset viranomaiset, joiden on pystyttävä tukemaan paikallista osaamista ja uusien bisnesideoiden luomista.